Slesvig-Holsten forbereder sig på afrikansk svinepest

Tophistorien er skrevet og udgivet af Flensborg Avis. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Flensborg. Tysklands nordligste delstat, Slesvig-Holsten, er efterhånden indstillet på, at man på et eller andet tidspunkt bliver ramt af den frygtede afrikanske svinepest, skriver Flensborg Avis.

Gennem længere tid har de slesvig-holstenske jægere måttet jage vildsvin døgnet rundt hele året, og i de senere år er der årligt blevet nedlagt mere end 20.000 vildsvin alene i Slesvig-Holsten. Men vildsvinebestanden bliver ved med at vokse, og netop frygten for den afrikanske svinepest har fået myndighederne til at kræve bestanden reduceret.

Den afrikanske svinepest er for nylig konstateret tæt på den tyske grænse i Polen, og selv om smitten ikke er farlig for mennesker, vil et udbrud lamme landbrugsproduktionen og dermed få uoverskuelige økonomiske konsekvenser. Det er netop grunden til, at Danmark har opført det 70 kilometer lange og meget omstridt vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Ifølge TV-stationen NDR har slesvig-holstenske landmænd siden januar kunnet forsikre sig mod de tab, som et eventuelt udbrud ville medføre. Hvis sygdommen bliver konstateret, vil al landbrugsproduktion – uanset om der er tale om kødproduktion eller kartofler, kål og andre markafgrøder, blive destrueret inden for en radius af tre kilometer. Det vil kunne koste millioner af kroner for de enkelte bedrifter og for Danmarks vedkommende lamme svineeksport for milliarder af kroner. Derfor har mange landmænd syd for grænsen valgt at forsikre sig mod de økonomiske konsekvenser.

Jagtkonsulent Uwe Kemmerich fra Segeberg Amt 100 kilometer syd for den dansk-tyske grænse frygter, at Slesvig-Holsten før eller senere bliver ramt af afrikansk svinepest. Derfor er man i Slesvig-Holsten som den anden tyske delstat efter Saarland begyndt at træne hunde, der kan opspore døde vildsvin.

Foreløbig er fem specialtrænede hunde i stand til at snuse sig frem til døde vildsvin, og allerede nu har man påbegyndt træningen af yderligere ti hunde.

En anden jæger, Dirk Bacher, forventer, at han på sit jagtdistrikt inden udgangen af marts kan nå at nedlægge 70 vildsvin, og det er ikke ligegyldigt, hvilke vildsvin man får ram på.

– Vildsvin færdes i flokke, og det er vigtigt at ramme de yngste dyr. For hvis man skyder de ældste vildsvin, bliver flokken spredt for alle vinde, og dermed yngler vildsvinene endnu mere og hele året rundt, siger Dirk Bacher til NDR.

Slesvig-Holsten forbereder sig på afrikansk svinepest

Redaktionel kontakt:
Jan Christensen
tlf.:
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Flensborg Avis ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)