Kun 4 ud af 10 unge med handicap er i uddannelse eller job

Tophistorien er skrevet og udgivet af Information. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Kun 40 procent af de 19-20-årige med et handicap er i uddannelse eller job. Det viser Socialpolitisk Redegørelse 2019, skriver Dagbladet Information.

Blandt alle 19-20-årige er andelen, der er i uddannelse eller job, ellers 82 procent.

Thorkild Olesen, formand Danske Handicaporganisationer, kalder andelen af unge handicappede uden for uddannelsessystemet for »skræmmende« høj.

Også Det Centrale Handicapråd, der rådgiver regeringen og Folketinget om handicap, ser med bekymring på tallene.

»Det er beskæmmende, at vi som en af de bedste velfærdsstater i verden ikke er i stand til at uddanne flere unge med handicap. Det er bare ikke godt nok,« siger Liselotte Hyveled, der er formand for rådet, til Information.

Tidligere undersøgelser viser, at færre personer med handicap får en uddannelse. Især blandt personer med større psykiske handicap er uddannelsesniveauet faldet fra 51 til 35 procent i perioden 2011-2015.

Når unge med handicap ryger ud af uddannelsessystemet, skyldes det især de seneste års uddannelsespolitik, mener Louise Bøttcher, der forsker i handicappede børn og læring på Aarhus Universitet.

»Vi har skubbet flere ind i folkeskolen med inklusionsambitionen, men ikke nødvendigvis med succes. De kommer ofte bagud fagligt og socialt. Også det øvrige uddannelsessystem er blevet presset på økonomi og på tempo, og det skubber denne gruppe af unge ud,« siger Louise Bøttcher til Information.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil er åben over for at se på, hvordan man kan gøre ungdomsuddannelserne mere fleksible, så de unge kan få mere tid, ligesom i Team Danmark-klasserne for elitesportsudøvere.

»Team Danmark-klasserne har to funktioner: Dels har eleverne ekstra tid, og dels går man i klasse med unge mennesker i samme situation, så nu vil vi se på, hvad erfaringerne og mulighederne er herfra,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Information og understreger, at det dog ikke betyder, at alle unge med handicap skal gå i særlige klasser.

https://www.information.dk/indland/2020/01/kun-fire-ti-unge-handicap-uddannelse-job

Redaktionel kontakt:
Claus Overgaard Knudsen
tlf.: +4540408072
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Information ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)