Far om søns bortvisning: – Det er fuldstændig uacceptabelt

Tophistorien er skrevet og udgivet af TV2 ØSTJYLLAND. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

– Vi accepterer på ingen måde det, vores søn og de andre unge mennesker har gjort. Men hvis et 16-årigt barn ikke skal have lov til at lave fejl, hvem skal så?
Ordene kommer fra Claus Ørskov. Han er far til en dreng, der er i november 2019 blev smidt ud af UCS10 i Skanderborg.

Sønnen havde ifølge skoleleder Anders Jepsen brudt skolens rusmiddelpolitik, fordi han sammen med fire andre drenge angiveligt skulle have røget hash i skoletiden.

Rusmiddelpolitikken på skolen er helt klar. Det er ikke tilladt at indtage alkohol og stoffer i skoletiden, og overtræder man de regler, bliver man bortvist med øjeblikkelig virkning.

Men det er en alt for voldsom konsekvens at smide drengene ud af skolen, mener Claus Ørskov.

– Selvfølgelig erkender vi, at vores søn har trådt ved siden af. Men man får ikke noget godt ud af at straffe de unge på den måde. Man burde i stedet samle dem op og give dem hjælp, og måske koble en misbrugsrådgiver på dem. Det her er fuldstændig uacceptabelt, siger han til TV2 Østjylland.

Han mener samtidig, at det kan have store konsekvenser, hvis man smider de unge mennesker ud af skolen, i stedet for at hjælpe dem. Særligt for de unge, der ikke har ressourcestærke forældre.

– Konsekvensen er, at der ikke er nogen til at tage sig af dem. De bliver smidt ud, og så kan de ellers bare rende rundt på gaden, og det gør kun problemet større, siger Claus Ørskov, der til dagligt arbejder som faglig sekretær og opmåler i 3F.

Claus Ørskov erkender, at det er vigtigt, at ungdomsskoler har en rusmiddelpolitik.

– Men jeg mener samtidig også, at man skal huske på, at det er unge mennesker, vi har med at gøre. De er bløde som vingummi og bliver nemt påvirket. Derfor er det vigtigt at håndtere dem, i stedet for at smide dem ud af skolen, siger han til TV2 Østjylland.

Ifølge Claus Ørskov tager UCS10 imod elever fra andre skoler, der har indtaget rusmiddel, og derfor er blevet bortvist.

– Det er jo bare lidt ironisk, siger han.

Claus Ørskov har sendt et brev til lederen af UCS10 og Skanderborg Kommunes borgmester i håbet om, at de vil håndtere lignende sager anderledes i fremtiden.

Lederen af UCS10, Anders Jepsen, ønsker ikke at kommentere på Claus Ørskovs holdninger til skolens rusmiddelpolitik.

– Jeg har forsøgt så godt, som jeg kunne at redegøre for sagen. Sagen er afsluttet for vores vedkommende, vi har fået kritikken og forholdt os til den. Sagen er lukket, siger Anders Jepsen til TV2 Østjylland.

Han udtalte i går til TV2 Østjylland, at ordningen har været succesfuld.

– Det er paradoksalt at høre en historie om, at der er større og større udfordringer med unge og det at eksperimentere med stoffer, fordi vi har oplevet det gå den helt modsatte vej. Vi har oplevet markant mindre fortællinger, sagde Anders Jepsen til TV2 Østjylland.

Claus Ørskovs søn blev af UCS10 tilbudt at flytte til andre skoler i Aarhus og Horsens, men kunne ikke få det til at hænge sammen med fritidsjobbet i Skanderborg.

Derfor er han i stedet flyttet til realskolen i Skanderborg.

https://www.tv2ostjylland.dk/skanderborg/far-om-soens-bortvisning-det-er-fuldstaendig-uacceptabelt

Redaktionel kontakt:
Nanna Odmand Nielsen
tlf.: +4527528924
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF TV2 ØSTJYLLAND ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)