PRM / Finanslovsforlig er for magert på handicapområdet

Pressemeddelelse fra Landsforeningen LEV
I går offentliggjorde regeringen sit finanslovsforlig med Enhedslisten, SF og Det Radikale Venstre. LEVs landsformand, Anni Sørensen, glæder sig over at forliget trods alt indeholder positive elementer:

– Det er fantastisk, at der nu – endelig langt om længe – ser ud til at komme en løsning på den ulykkelige situation, som en mindre gruppe familier med en hjemmeboende ung med handicap, var havnet i. Alt andet havde også været grotesk. Og udsigten til at evalueringen af det specialiserede handicapområde nu sættes i gang, synes jeg også, at der er grund til at glæde sig over, siger Anni Sørensen.

Al for beskeden prioritering af handicapområdet
Men landsformanden mener, at den samlede prioritering af handicapområdet i finanslovsforliget fylder for lidt i forhold til det fokus, som handicapområdet havde i det folketingsvalg, som bragte regeringen til magten:

– Samlet set står vi dog tilbage med en temmelig beskeden prioritering af mennesker med handicap i denne finanslov. Det er for magert – og det stemmer ret dårligt med en folketingsvalgkamp, hvor hele tre af partierne bag forliget kom med positive handicapudspil. Hvis ikke troværdigheden skal lide skade, så er det afgørende at den næste finanslov har et langt større handicapfokus – og en mere markant prioritering af området. Den fremadrettede melding ser jeg faktisk gerne kommer allerede nu, pointerer Anni Sørensen.

Overvågning og evaluering
Finanslovsforliget indeholder to initiativer, der vil få betydning for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.

For det første er man nået til enighed om en løsning, der giver unge hjemmeboende med omfattende handicap (under 23 år), mulighed for at få bevilget overvågning. Ifølge aftaleteksten vil der blive afsat 30 millioner kroner i 2020 og 60 millioner kroner i 2021-2023 til formålet. Derudover nedsættes der en arbejdsgruppe, der skal afdække problematikken nærmere.

I forliget er der desuden afsat penge til gennemførelse af den evaluering af det specialiserede socialområde, som også blev annonceret i det såkaldte forståelsespapir fra i efteråret. I aftaleteksten om finansloven står der blandt andet, at:

“I 1. halvår 2020 iværksættes en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner.”
Kontakt:
Formand for Landsforeningen LEV Anni Sørensen tlf.: 2628 3083 email: [email protected]
Kommunikationsmedarbejder Clavs Sylvest tlf.: 30178860 email: [email protected]
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/finanslovsforlig-er-for-magert-pa-handicapomradet?releaseId=13584285