Landbrugets udledning af drivhusgas er »markant højere« end antaget

Tophistorien er skrevet og udgivet af Politiken. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Der venter en endnu større opgave end hidtil antaget med at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget, fordi mængden af den jord, der har stor betydning for udledningen af drivhusgasser, har været undervurderet. Det skriver politiken.dk.

Hidtil har det været antagelsen, at der var 108.000 såkaldt lavbundsjord i Danmark. Den slags jorder ligger typisk langs vandløb og drænes ofte for vand. I den forbindelse nedbrydes tørv i jorden til drivhusgas, der frigives, når jorden dyrkes. Men i virkeligheden er det rigtige tal 171.000 hektar lavbundsjord. Det bekræfter professor Jørgen E. Olesen over for Politiken. Han er konstitueret leder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der har begået fejlen. Og den har konsekvenser.

»Det gode er, at fejlen er blevet opdaget. Det dårlige er, at landbrugets udledning af drivhusgasser med al sandsynlighed er markant højere end hidtil antaget«, siger han til Politiken.

Ifølge Jørgen E. Olesen skyldes det, at medarbejdere ved universitet for flere år tilbage har misfortolket tallene i en tabel fra kortlægningen af lavbundsjorderne, der har været afgørende for udregningerne. Det er Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, der har opdaget fejlen, som Jørgen E. Olesen over for Politiken kalder »træls«.

Redaktionel kontakt:
Kim Frydensberg
tlf.: +4528766607
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Politiken ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)