Nye tal: Fordobling i antallet af seniorførtidspensioner

Tophistorien er skrevet og udgivet af Fagbladet 3F. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

En kampagne og en masse mediedækning var åbenbart det, der skulle til, for at få kommunerne til at tilkende flere seniorførtidspensioner.

Nye tal viser nemlig, at kommunerne siden maj 2019 har tilkendt mere end dobbelt så mange seniorførtidspensioner, end de gjorde i samme tidsrum i 2018. I hele 2018 fik mindre end 400 borgere tilkendt en seniorførtidspension. Det tal er steget til knap 800 tilkendelser for de første ni måneder af 2019. Det skriver Fagbladet 3F.

Hvis man spørger Kommunernes Landsforening (KL) skyldes stigningen to ting: Et pres fra Folketinget og den store mediedækning.

– Der har været ytret et ønske fra Folketinget om at sætte fokus på ordningen, fordi der har været en kritik af kommunernes arbejde. Kommunerne er blevet gjort opmærksom på problemet med deres sagsbehandling og arbejder målrettet på at rette ind, siger formand for KL, Jacob Bundsgaard (S).

Seniorførtidspension blev indført i 2014 efter nedskæringerne af efterlønnen. Seniorførtidspension var et plaster på såret og skulle sikre, at reelt nedslidte fortsat kunne trække sig tilbage før tid. I januar 2020 bliver ordningen erstattet med den nye seniorpensionsordning.

I medierne er kommunerne blevet kritiseret for at bruge seniorførtidspensionsordningen for lidt. Eksempelvis kunne Fagbladet 3F i december 2018 skrive, at hele 15 kommuner højst havde givet seniorførtidspension til én borger på fem år.

I et brev til beskæftigelsesudvalget forklarer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) den pludselige stigning med, at hans forgænger Troels Lund Poulsen (V) tilbage i december måned 2018 igangsatte en kampagne målrettet de kommuner, som på det tidspunkt slet ikke brugte seniorførtidspensionen eller kun brugte den meget lidt.

Desuden modtog borgmestrene i landets kommuner tilbage i marts måned et brev fra Troels Lund Poulsen, hvori han opfordrede kommunerne til at “skærpe brugen af seniorførtidspension” og “sikre, at reglerne anvendes korrekt”.

Peter Hummelgaard nævner også, at debatten i medierne har haft betydning for væksten.

Det kan formand for KL, Jacob Bundsgaard, nikke genkendende til.

– Den store diskussion og kritiske mediedækning har også bidraget til, at kommunerne har måttet kigge indad, og det har ført til flere kommunale afgørelser i seniorførtidspensionssager, siger han.

Tallene viser også, at væksten i høj grad skyldes en stigning i antallet af borgere, som har ansøgt om at få en seniorførtidspension.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet, Bent Greve, kan man forklare stigningen med, at flere borgere er blevet opmærksomme på deres rettigheder.

https://fagbladet3f.dk/artikel/fordobling-i-antallet-af-seniorfoertidspensioner

Redaktionel kontakt:
Jesper Woldenhof
tlf.: +4560253409
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Fagbladet 3F ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)