Kommune bygger ”fiske-motorvej” til seks millioner kroner

Videoen “Kommune bygger ”fiske-motorvej” til seks millioner kroner” udsendt af “TV2/Lorry” kan downloades på Ritzaus Videoweb www.videoweb.dk

Anvendelse af Ritzaus tjeneste for citatvideo og materiale herfra forudsætter accept af vilkårene. Følg linket nederst på siden.

I Roskilde har kommunens Klima- og Miljøudvalg besluttet at gøre noget godt for naturen og dyrene – særligt ørrederne.

De udvider og forlænger å-løbet mellem Kattinge Sø og Roskilde Fjord, så de skællede fisk fremover får mulighed for at kunne svømme fra fjorden til Kattinge Sø- og omvendt. Og det har ikke før kunnet lade sig gøre.

– Det her å-forlængelsesprojekt skal jo være med til at gavne naturen som helhed, men særligt har vi fokus på alle de ørreder, der står ude i Roskilde Fjord og er klar til at komme op i å-løbet. De skal have noget mere plads at boltre sig på, siger Tomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune, Socialdemokratiet til TV 2 Lorry. 
Bliver en del af å-system Det nye å-løb bliver en del af Langvad Å-systemet, som kommer helt fra Lejre og Kornerup og går op til Kattinge Sø. Men forbindelsen fra søen til fjorden ved Kattinge Værk er i praksis lukket for fisk.

Derfor har staten sammen med Roskilde Kommune længe haft det på dagsordenen, at det statslige “Vandplan 1 projekt” om “faunaspærringer” i Langvad Å skulle realiseres. 
Det nye å-system betyder, at ørrederne får 50 gange mere plads at være på, end de har nu. De får lettere ved at gyde, og det betyder også, at der på sigt vil komme flere fisk. 
Skal få flere folk ud i naturen Området er en del af Nationalpark Skjolungernes Land, og udover en bredere å, så bliver der plantet flere træer og buske.

Der kommer vandhuller til padderne, og så vil det gavne dyrelivet i Roskilde Fjord – alt sammen skal det være med til at genoprette naturen og sikre biodiversiteten. Og det er ikke kun godt for dyrene. 
– Det at kunne tilføre det endnu flere kvaliteter, det tiltrækker jo endnu flere mennesker, og folk vil jo rigtig gerne ud i naturen – og her er jo dejligt, siger Tomas Breddam. 
Muligheden for at anlægge den nye å er opstået på baggrund af omfattende dialog med de berørte lodsejere, så der nu er indgået en aftale mellem parterne, hvor naturen og biodiversiteten langs med åen styrkes samtidig med at å-system og fjord forbindes, oplyser Roskilde Kommune, der nu går i gang med at iværksætte projektet.

Anlægsarbejdet er planlagt til at gå i gang i 2020, og selve projektet finansieres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der bidrager med seks millioner kroner, mens Roskilde Kommune selv betaler cirka 300.000 kroner til beplantning og vandløbsvedligeholdelse.

Ovenstående citatvideo er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet.

Læs de fulde vilkår her: videoweb.ritzau.dk/vilkaar