Danmark har netop afleveret nye data om

Danmark har netop afleveret nye data om landets fuglebestande til EU, og her fremgår det, at tre ud af ti af landets ynglefuglearter er i tilbagegang.

Det oplyser DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som står bag gennemgangen.

Blandt arterne, der går tilbage, er stæren, nattergalen, gråspurven og sanglærken.