Dårlige arbejdsvilkår og løse ansættelser rammer oftest offentligt ansatte

Tophistorien er skrevet og udgivet af A4 Medier. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Færre tilbud om efteruddannelse og MUS-samtaler, sjældnere løn under barns sygdom og mindre forudsigelig løn. 
For offentligt ansatte, der ikke har en fast fuldtidsansættelse, er arbejdsvilkårene markant dårligere end kollegernes.

Det viser en analyse i Tidsskrift for Arbejdsliv, der undersøger arbejds- og lønvilkår blandt offentligt ansatte.

Analysen viser også, at deltidsansættelser og løse ansættelser er mere udbredt på offentlige arbejdspladser end på private arbejdspladser.

– Det er overraskende, at der er flere midlertidige og deltidsansatte i det offentlige end i den private sektor, da man har en forventning om, at det offentlige opfører sig lidt bedre end det private. Men det er faktisk omvendt, og det er værd at bemærke, siger Steen Scheuer, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Syddansk Universitet til A4 Arbejdsliv.

Analysen baserer sig på en rundspørge blandt 1.302 ansatte i den offentlige sektor og tæller medlemmer fra landets største fagforbund, svarer ansatte med deltidsansættelse eller midlertidig ansættelse, at de sjældnere får løn under sygdom, under barns sygdom og sjældnere tilbydes MUS-samtale, kurser og efteruddannelse.

– Det er en klar diskrimination af gruppen, som befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet. De får løn, men de har ikke adgang til arbejdspladsens goder på samme måde som de fastansatte, siger Steen Scheuer.

Samme vurdering lyder fra Janne Gleerup, der er lektor og arbejdslivsforsker på RUC med speciale i løse ansættelser.

– Der er her tale om en klar diskrimination. I langt de fleste tilfælde udfører de løst ansatte samme typer opgaver som fastansatte, og der stilles samme krav til dem. Så hvad begrunder, at de skal stilles så meget dårligere i en lang række henseender?, siger hun til A4 Arbejdsliv.

Janne Gleerup kalder det “en myte”, at arbejdet i den offentlige sektor skulle være kendetegnet af en særlig høj grad af sikkerhed og af bedre arbejdsvilkår end i den private sektor.

Hos Danske Regioner vil man ikke afvise, at der finder forskelsbehandling sted på de regionale arbejdspladser.

– Det, jeg hører, er, at man bliver stillet lige på vores arbejspladser, selvom man arbejder på andet end fuld tid. Vi ønsker ikke at forskelsbehandle, men i realiteten kan jeg nok ikke udelukke, at det sker, siger Anders Kuhnäu, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN (S), til A4 Arbejdsliv.

https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/flest-med-atypiske-ansaettelser-arbejder-i-den-offentlige-sektor-og-paa-markant-ringere-arbejdsvilkaar-end-fastansatte

Redaktionel kontakt:
Henning Due
tlf.: +4521628712
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF A4 Medier ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)