S om Beier-firmas langtrukne containersag: – Det er for dårligt

Tophistorien er skrevet og udgivet af Fagbladet 3F. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Var det lovligt, at Kurt Beier Transport A/S havde op til 200 lastbilchauffører boende på skift i containere i en slumlejr på virksomhedens erhvervsgrund i Padborg?
Svaret på spørgsmålet står stadig ubesvaret hen et år efter, at Fagbladet 3F afslørede slumlejren. For Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter over for Fagbladet 3F, at sagen fortsat ikke er afsluttet.

Allerede dagen efter afsløringen meldte Aabenraa Kommune klart ud, at brugen af containerne til beboelse for chauffører var ulovlig. Og i begyndelsen af januar 2019 meldte kommunen Kurt Beier Transport A/S til politiet for overtrædelse af byggeloven.

Det socialdemokratiske medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune Egon Madsen undrer sig over, at myndighederne fortsat ikke har fået afgjort, om Kurt Beier Transport A/S har brudt den danske byggelovgivning eller ej.

– Det er meget overraskende for mig, at sagen endnu ikke er afsluttet. Det er for dårligt, at der kan gå et år med det. Jeg vil opfordre myndighederne til hurtigt at få sagen afsluttet, så det bliver afklaret, om virksomheden har overtrådt loven, siger han.

Fagbladet 3F afslørede 29. oktober 2018 kummerlige forhold i slumlejren for udenlandske chauffører, der tjente omkring 15 kroner i timeløn.

Næste morgen tog repræsentanter fra Aabenraa Kommune, politiet og Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg i lejren på Lejrvejen 9 i Padborg. På den baggrund udstedte kommunen samme dag et påbud til Kurt Beier Transport A/S om, at virksomheden straks skulle stoppe med at bruge containerne til beboelse.

Samme aften ryddede virksomheden lejren.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få kommentarer til sagen fra direktøren for Kurt Beier Transport A/S, Karsten Beier.

Borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, er ikke overrasket over, at der ikke er sket mere i sagen – og mener, at retssystemet i Danmark generelt arbejder for langsomt. Det vigtigste for ham er ikke en dom i sagen.

– Det væsentligste for mig er, at der er blevet skabt en opmærksomhed om, at der er nogle forhold, vi skal følge. For mig er det meget mere væsentligt, at der er en fremadrettet proces, som vi skal være opmærksomme på, og som vi prioriterer, siger Thomas Andresen.

Redaktionel kontakt:
Jesper Woldenhof
tlf.: +4560253409
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Fagbladet 3F ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)