PRM / SEAS-NVE køber Radius og kunder fra Ørsted

Pressemeddelelse fra SEAS-NVE

Invitation til pressebrief

SEAS-NVE inviterer til pressebrief i dag den 18. september 2019 kl. 15.00 hos SEAS-NVE, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge. Her vil bestyrelsesformand Jens Stenbæk og adm. direktør Jesper Hjulmand uddybe rationalet bag og perspektiverne ved handlen. Der vil være mulighed for interviews og fotografering.

Tilmelding sker via SEAS-NVE’s pressetelefon: 2170 3101 eller ved henvendelse til pressechef Morten Kidal på telefon 2170 3799 eller mail [email protected]

Et perfekt match

Energi- og fibernetkoncernen SEAS-NVE betragter købet som et perfekt match og en afgørende styrkelse af sel-skabets kerneforretningsområder og kompetenceniveau.

“Det er svært at styre begejstringen en dag som i dag. Med købet har vi skabt et historisk stærkt udgangspunkt for SEAS-NVE. Vi bliver ikke blot større, men vigtigst af alt stærkere. Det kræver volumen og skala at drive og udvikle kritisk infrastruktur som elnettet samt at udvikle store kundeporteføljer og nye smarte, teknologiske løsninger. Købet sikrer fortsat faldende tariffer samtidig med, at vi får en stærkere muskel til at drive energisy-stemet i en grønnere retning”, fortæller adm. direktør Jesper Hjulmand, SEAS-NVE.

Med købet styrkes SEAS-NVE med 750 medarbejdere fra Ørsted.

“Vi deler en fælles vision for grøn omstilling, og vi får nu en unik mulighed for at forene vores kompetencer. Vi kommer til at øge både kompetenceniveau og eksekveringskraft gennem købet, og jeg ser meget frem til, at vi sammen med kompetente medarbejdere fra Radius og Ørsted skal drive og udvikle det østdanske elnet samt introducere nye services og løsninger til vores mange kunder og andelshavere”, siger adm. direktør Jesper Hjul-mand, SEAS-NVE.

Elnettet spiller central rolle i den grønne omstilling

Købet sikrer SEAS-NVE den skala, der skal til for at sætte yderligere fart på den grønne omstilling. Det sker blandt an-det ved at styrke energisystemet, så det kan håndtere et langt mere svingende elforbrug og den fortsat stigende el-produktion fra vindmøller, solceller og anden decentral produktion. Samtidig stiller en omfattende elektrificering af transportsektoren nye krav til elnettet.

“Nu kan vi sætte turbo på præcis den udvikling og gøre den mere omkostningseffektiv, fordi vi gør det i større skala”, forudsiger Jesper Hjulmand, for hvem matchet ikke kunne være bedre:

“Det danske elnet spiller en afgørende rolle i udviklingen af vores region og samfund. Men infrastruktur kræver store og langsigtede investeringer. Sådan var det også, da Storebæltsbroen blev bygget, og sådan er det, når vi udvikler fremtidens elnet. En udvikling, der nu i kraft af købet kan foregå hurtigere og mere omkostningseffektivt, fordi vi gør det i større skala ved at skabe ét samlet østdansk energisystem”, fortæller han.

Ekstraordinære muligheder for at investere i kerneforretning

Handlen mellem SEAS-NVE og Ørsted har en samlet værdi af 21,3 mia. kr. De senere år har SEAS-NVE opnået ekstraor-dinær finansiel kapacitet blandt andet gennem en positiv udvikling af kerneforretningen og en positiv værditilvækst af Ørsted-aktien, hvor SEAS-NVE ejer 9,54 %.

SEAS-NVE udvidede aktieposten i Dong Energy i 2014 og fastholdt aktierne i forbindelse med børsnoteringen af selskabet i 2016. Den strategi høster selskabet nu frugterne af, og aktiepostens positive udvikling gør det muligt at styrke kerneforretningen – til gavn for andelshavere og kunder.

I forbindelse med købet planlægger SEAS-NVE over de kommende 12 måneder at nedbringe selskabet ejeran-del til cirka 5 %.

Kernen er den samme

De senere år har SEAS-NVE transformeret sig fra et traditionelt elselskab til en koncern med flere forretningsområder, der blandt andet omfatter infrastruktur til både fibernet og elbiler samt energihandel indenfor el og gas samt forsk-ning i nye forretningsmuligheder som eksempelvis energilagring. Transformationen afspejles i koncernens økonomiske resultater. I de seneste fem år, fra 2013 til 2018, er omsætningen næsten fordoblet fra 3,9 mia. kr. til 7,3 mia. kr.

På trods af selskabets skalering er ståstedet som andelsselskab det samme, understreger bestyrelsesformand Jens Stenbæk:

“Grundlæggerne af SEAS-NVE var pionererne bag elektrificeringen af Sjælland. I dag har vores andelshavere strøm i stikkontakten i 99,99 % af tiden. Det er rekordniveau – også internationalt. Vores rødder er fortsat i den sjællandske muld, og andelstanken vil altid være en del af vores dna. Derfor agerer vi som en ansvarlig samfundsaktør, der kanali-serer den skabte økonomiske værdi tilbage til regionen og til andelshavere. Det sker både gennem langsigtede og bæ-redygtige investeringer i eksempelvis fibernet, konkurrencedygtige energipriser, donationer og aktiviteter, der gavner fællesskabet. Det er også i denne ånd, at SEAS-NVE vil drive det østdanske elnet”.

Historisk dag for andelsselskabet

Købet er en naturlig fortsættelse af den historiske konsolidering af det danske elnet, som SEAS-NVE er vokset frem af og har drevet gennem fusioner og opkøb som f.eks. købet af elnettene i Roskilde, Køge, Kalundborg og Sorø – og se-nest Vordingborg.

“Det primære rationale bag købet er først og fremmest at varetage SEAS-NVE’s andelshaveres og kunders interesser inden for energi. Det kræver volumen og skala at effektivisere og udvikle kritisk infrastruktur. Det østdanske elnet ud-springer fra fire primære selskaber: SEAS, NVE, KE og NESA, der i dag er Radius. Alle fire har gennem historien vokset sig større gennem konsolidering og dækker i dag det meste af Sjælland. Med handlen her tager vi det næste og helt logiske skridt og samler elnettene til ét samlet østdansk elnet”, siger Jens Stenbæk.

Handlen er betinget af konkurrencemyndighedernes og Energistyrelsens godkendelse, hvilket forventes inden udgan-gen af første halvår i 2020.

Om SEAS-NVE

SEAS-NVE er en andelsejet energi- og fibernetkoncern. Vi varetager vores kunder og andelshaveres interesser, når vi skaber energi til at leve livet.

Det er vores kunder og andelshavere, vi arbejder for, når vi tilbyder lynhurtigt internet og sikrer, at der altid er strøm i kontakten og lys på gaden, og når netselskabet Cerius servicerer landets geografiske længste elnet. Og det er for at skabe værdi for vores kunder, at vi lagrer energi fra vindmøller til fremtiden og skaber energirigtige løsninger i hverda-gen.

SEAS-NVE-koncernen går til markedet i eget navn og gennem datterselskaber i forskellige segmenter. Samtidig besid-der SEAS-NVE kapitalinteresser inden for koncernens hovedaktiviteter.

  • Cerius A/S (ejerandel: 100 %) – elnetselskab på Vest- og Sydsjælland og øerne
  • Clever A/S (ejerandel: 94,9 %) – e-mobilitetsløsninger til fremtidens transport – elbiler
  • Rødsand 2 Offshore Windfarm AB (ejerandel 80 %) – produktion af vedvarende energi
  • Fibia P/S (ejerandel: 65,5 %) – fibernet på Sjælland, øerne og Østjylland
  • Energi Danmark A/S (ejerandel 40,5 %) – energisalg til erhverv i ind- og udland.
  • Ørsted A/S (ejerandel 9,54 %) – SEAS-NVE’s historiske ejerskab til energiproduktion

Fakta om de købte forretningsområder:

Handlen omfatter følgende:

  • Radius: Forsyner cirka 1 million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midt-sjælland via et elnet på cirka 19.000 km.
  • Privatkundeforretning: Sælger el til cirka 717.000 elkunder, gas til cirka 105.000 gaskunder og varme til cirka 44.000 kunder.
  • Udendørsbelysning: Driver og vedligeholder cirka 145.000 gadelamper.

Kontakt:
Pressechef Morten Kidal, 2170 3799, [email protected]
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/seas-nve-kober-radius-og-kunder-fra-orsted?releaseId=13579647