Syriske flygtninge strømmer til byggeriet

Tophistorien er skrevet og udgivet af Licitationen – Byggeriets Dagblad. Ritzau må ikke krediteres.
INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.
**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Antallet af syriske flygtninge og familiesammenførte, der finder vej til bygge- og anlægsbranchen, er mangedoblet på få år, skriver Licitationen – Byggeriets Dagblad.
Fra 2014 til 2018 er omfanget af syrere i byggebranchen steget fra 16 til 317 fuldtidsansatte, ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet. Udviklingen i den femårige periode svarer til, at antallet er 20-doblet, hvilket er lidt mere end gennemsnittet for alle brancher.
– Det bekræfter, at byggeriet som branche har tradition for at løfte et socialt ansvar, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen fra Dansk Byggeri, der også peger på, at markedsbetingelserne er gunstige lige nu.
De foreløbige tal fra 2019 tyder på, at tendensen med et stigende antal syrere i byggeriet vil fortsætte.
Godt fem procent flere syrere er ansat i byggebranchen i år sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, viser de nyeste tal, der dækker frem til ultimo juni.
Samme tendens gør sig i øvrigt gældende for personer fra andre lande som Afghanistan, Irak og Iran, der også primært kommer til Danmark som flygtninge eller familiesammenførte.
https://www.licitationen.dk/article/view/672507/byggeriet_ansaetter_flere_syriske_flygtninge

Redaktionel kontakt:
Christian Brahe-Pedersen
tlf.: +4540649984
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Licitationen – Byggeriets Dagblad ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)