DMI varsel om kraftig regn og lokale skybrud

Varslingsmeddelelser fra DMI distribueret af Ritzau.
INFO: Anvendelse af tjenesten forudsætter accept af vilkårene i bunden af denne meddelelse.
**** RITZAUS BUREAUS VARSLINGSTJENESTE ****

Gyldig fra 8. august 2019 14:00
Gyldig til 8. august 2019 21:00
Advarselskategori: Gul
Kategori 1 varsel: DMI forventer mellem 25 og 35 mm regn på 6 timer. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 min.
Vær opmærksom på, at vand kan samles i lavtliggende områder f.eks. kældre, vejbaner og viadukter. Luk vinduer og døre. Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene.
Område: Morsø, Lemvig og Struer
Advarselskateogrier angiver niveauet for DMIs varsel. Blå = Risiko for voldsomt vejr. Gul = Voldsomt vejr. Orange = Farligt vejr. Rød = Meget farligt vejr. Lilla = Ekstremt Farligt vejr
** Ovenstående varsling er videreformidlet af Ritzau fra DMI. **
Ritzaus Varslingstjeneste er en distributionsplatform til udbredelse af beredskabsmeddelelser og andre vigtige informationer, der relaterer sig til driftsforstyrrelse, nedbrud, større gener, på vigtige samfundsfunktioner, herunder trafik, forsyning, vejr mm. Varslingstjenestens formål er at skabe en direkte kontakt mellem de samfundsaktører, som spiller en kritisk rolle i befolkningens hverdag, og de mange danske medier, som er i kontakt med danskerne på web, mobil, tv, radio og print, for på den måde at sikre en større udbredelse af vigtige og akutte informationer til befolkningen.
Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Varslingstjeneste:
– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.
– En meddelelse må ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.
– Afsenderen på meddelelsen skal tydeligt fremgå. Ansvaret for dette ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.
– Ritzau må ikke krediteres for meddelelsens indhold eller angives som kilde.
– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at inkludere