Lærere bifalder ministerindgreb: Gymnasier skal favne bredt

Smilene har bredt sig hos både lærere og elever på landets gymnasier, efter at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har fortalt, at hun foretager et lynindgreb, som giver flere unge adgang til gymnasierne.
Det er nemlig vigtigt, at gymnasierne favner bredt i befolkningen, og selv elever med lavere karakterer kan klare sig godt. Sådan siger Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).
– Jeg synes, det er meget glædeligt, at man tager et opgør med de optagelseskrav, som den tidligere regering gennemførte. De forhindrer unge, som sagtens kan komme gennem en gymnasial uddannelse, i rent faktisk at komme ind.
– De får nu muligheden for at gennemføre, og vi ved, at det er en entydigt rigtig god ting. Det giver dem mange muligheder for at komme videre, siger han.
Sagen drejer sig om unge, som har gennemført 9.-klasses afgangseksamen, og som efterfølgende har taget 10. klasse på en prøvefri fri- eller efterskole.
Også unge, der ikke søger direkte ind på gymnasiet på grund af udlandsophold eller arbejde, samt unge, der er erklæret uegnet til gymnasiet, skal til en optagelsesprøve til gymnasierne.

I fagene dansk, engelsk, matematik og fysik skal man ved prøven mindst opnå karakteren 4, for at man kan optages. Det er den regel, som undervisningsministeren har grebet ind over for.
Hvis man falder for pointgrænsen i ét fag, kan man stadig blive optaget, såfremt det samlede pointniveau er højt nok.

Dermed kan en række unge alligevel begynde på gymnasier i august, selv om de i et af fagene fik karakteren 02 – der er bestået.

Også Martin Mejlgaard, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), tager positivt imod ministerens indgreb.
– Jeg tror, det er en stor lettelse for de elever, som har troet, at de ikke kunne blive optaget på gymnasiet.

– Derfor bifalder vi indgrebet, men det rejser samtidig spørgsmålet om adgangskravet i bred forstand, og det er desværre ikke væk. Vi ved, at det rammer skævt, så vi synes ikke, at indgrebet går langt nok, siger han.
En planlagt evaluering af optagelsesprøven er færdig om en måned.
/ritzau/