OVERBLIK: Bedre støtte i hovedstadens børnehaver

Børnehaver med problemer i København skal have styrket opfølgningen på de pædagogiske tilsyn.

Daginstitutioner i Københavns Kommune med ringere kvalitet i det pædagogiske arbejde skal have hurtigere og bedre støtte.

Der er behov for at forbedre opfølgningen på de pædagogiske tilsyn og en større åbenhed om tilsynsrapporter, skriver Børne- og Ungdomsudvalget i kommunen i en pressemeddelelse.

Her kan du få et overblik over kvaliteten i København Kommunes daginstitutioner:

* Der er 427 daginstitutioner på 0-6 års området i Københavns Kommune. 41 daginstitutioner havde ved udgangen af 2018 to eller flere røde anmærkninger i tilsynsrapporten med krav om en ny/ændret indsats. Det svarer til cirka 10 procent af alle byens daginstitutioner.

* I januar 2019 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget en målsætning om, at antallet af daginstitutioner med to eller flere røde anmærkninger skal halveres.

* 34 daginstitutioner i Københavns Kommune er på en faglig handlingsplan, hvor institutionerne får målrettet støtte fra forvaltningen til at udbedre udfordringer med den pædagogiske kvalitet.

* Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år et pædagogisk tilsyn i alle institutioner, hvor en pædagogisk konsulent kommer i institutionen og observerer og vurderer, hvordan personalet yder omsorg, hvordan personalet taler med børnene, og hvordan pædagogerne støtter, guider og stimulerer børnene.

* Tilsynet vurderer den pædagogiske kvalitet ud fra pejlemærkerne: Sociale relationer, inklusion og fællesskab, sprogindsatsen, forældresamarbejde, sammenhæng og overgange, refleksion og metodisk systematik.

* Hvert pejlemærke bliver vurderet i en af følgende kategorier: Behov for ny/ændret indsats, behov for justering af indsats, behov for vedligeholdelse af indsats.

Kilde: Københavns Kommune.

/ritzau/