Modstand mod kommuneplan: Beskyt dyrelivet og bevar skønhedsværdien
FOR ABONNENTER

Modstand mod kommuneplan: Beskyt dyrelivet og bevar skønhedsværdien

To sommerhusejere har indsendt høringssvar til kommuneplanen 2020 og planerne om at etablere nye sommerhusområder i Vester Sømarken.

Et af dem ligger på Gedebakkevej, en lang vej, der går fra land mod vand med ganske få huse på vejen. For enden ligger en parkeringsplads, nogle private hytter og et kajakshelter.

I oplægget skriver kommunen: “Arealet ligger som en østlig udvidelse af et stort sommerhusområde i Vester Sømarken, hvor flere grunde står ubebygget.”

Det er bekymrende, mener en af beboerne i området.

Rigt dyreliv på matriklen

Den planlagte udvidelse af sommerhusområdet åbner nemlig op for, at der kan bygges sommerhuse på matrikel nummer Pedersker 103a. Denne matrikel grænser for store deles vedkommende – øst for Gedebakkevej – op til et fredet og naturskønt område beliggende på matrikel Pedersker 98a, og det er ejeren af denne grund, Jørn Pedersen fra Pedersker, der protesterer mod planerne om at bebygge området.

Jørn Pedersen er tilbageflytter efter mange år i udlandet. Han har ejet grunden i Vester Sømarken i 13 år (det lilla område, der ligger på Gedebakkevejs østlige side, red.) og hans matrikel dækker et stort og uforstyrret område, som er markeret på kortet – uden synlig bebyggelse i øvrigt.

Denne uforstyrrethed ønsker han bevaret, skriver han i høringssvaret:

“Som ejer af matrikel 98a ønsker jeg denne skønhedsværdi bevaret. Der er et rigt dyreliv på matriklen, og det er tydeligt, at både dyr og mennesker sætter stor pris på denne uforstyrrethed, som i øvrigt er en sjældenhed i netop dette område og derfor bevaringsværdig. Denne skønhedsværdi frygtes ødelagt ved opførelsen af sommerhuse på nabogrunden“, skriver Jørn Pedersen.

Spolerer åben natur
“Det er meget overraskende og en smule tankevækkende, at man som det eneste område på Sydbornholm med forslag til nyt område for sommerhuse, har valgt en meget smal stribe på den ene side af Gedebakkevej, og en lille klat på den anden side”.

Den påtænkte udvidelse af sommerhusområdet ved Gedebakkevej i Vester Sømarken markeret med stiplede linjer. Grafik: Christina Skovmose

Sådan lyder det i et andet høringssvar, som er anonymiseret. Afsenderen efterlyser tydelighed i kommunens oplæg:

“Det er ikke anført hvor mange grunde, man kan få presset ind her, men det kan ikke være ret mange. Skønsmæssigt maks. otte stk. på vestsiden syd for Strandvangen og 6 stk. på østsiden”.

Til gengæld for dette får man spoleret oplevelsen af en kilometerlang tur gennem åben natur for folk, der går eller kører til stranden, skriver den anonyme afsender.

“Striben på vestsiden af vejen er ikke målsat, men den virker så smal, at det næppe vil være muligt at skabe adgang til grundene via en intern fordelingsvej, der skal klemmes ind sammen med grundene. Hvis det medfører, at adgangen til de enkelte grunde skal ske fra Gedebakkevej, vil det være et uacceptabelt brud med det hidtil gennemførte princip i området, hvor de tre gennemgående veje til stranden på lange strækninger er bibeholdt som såkaldt facadeløse veje uden udkørsler fra enkeltgrunde i sommerhusområderne. (Peter Funchs Vej, Gedebakkevej og Baunevej)“, skriver den anonymiserede afsender i sit høringssvar til kommunen.

Tag forslaget af bordet

Det lyder tillokkende, når kommunen skriver, at “området fremtræder som en østlig udvidelse af et stort sommerhusområde i Vestre Sømark, hvor flere grunde står ubebygget.”

At området fremtræder som en udvidelse af et andet område er dog noget overdrevet, fremfører den anonymiserede skeptiker, når områderne kun berører hinanden på ca. 50 meter nord for Strandvangen.

“Hvorfor udvide det, når flere grunde står ubebygget”, spørges der i høringssvaret.

Afsenderen foreslår afsluttende, at udvidelsen tages af bordet.

“Skadevirkningerne er for store, og der er i forvejen rigelige muligheder for flere sommerhuse i Sømarken både på områder udlagt i midten af nullerne, som indtil nu er meget sparsomt bebygget, og på f.eks. PIF’s tidligere boldspilareal, som endnu ikke er påbegyndt bebygget.”

Byg mod vest

Jørn Pedersen er inde på lidt af det samme i sit høringssvar:

Det ville være langt mere naturligt at udvide det nuværende sommerhusområde vest for Gedebakkevej (matrikel 100a), således at det nye sommerhusområde bliver sammenhængende med det allerede eksisterende, skriver han.

“Såfremt der på et senere tidspunkt åbnes op for sommerhus bebyggelse på matrikel 98a, vil dette kun kunne ske på matriklens vestside langs Gedebakkevej og med samme betingelser som ovenfor nævnt for matrikel 103a”, slutter Jørn Pedersen.

Høringssvarene er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.