FOR ABONNENTER

Debat: EU er demokratisk funderet – og et unikt forum for fred

LÆSERBREV

I et indlæg den 2. februar holdt i en fredsommelig tone opfordrer formanden for Folkebevægelsen mod EU på Bornholm Jens Kristiansen til, at mange vil tage del i oplysninger om EU op til parlamentsvalget i maj, og det er der stort behov for.

Meget subjektivt påstår Jens Kristiansen, at: ”EU har aldrig været og bliver aldrig demokratisk funderet.”
At mene dette kræver et modspil. EU’s daglige arbejde foregår i tre vigtige instanser: ministerrådet, kommissionen og Europa-Parlamentet.

Ministerrådet består af de 28 landes folkevalgte regeringsledere, der skiftes til at være formand.

Kommissionen består består af en kommissær fra hvert land, og kommissæren udvælges af landenes folkevalgte politiske flertal. Det er kommissionens opgave blandt andet at udarbejde lovforslag og love på grundlag af inspiration fra ministerrådet og Europa-Parlamentet.

Parlamentet vælges ved direkte valg af landenes befolkninger og er indirekte lovgivende, da love, der udarbejdes af kommissionen, skal godkendes af parlamentet.

Det er svært at finde et lignende samlingssted i Europa, hvor mennesker fra alle europæiske landene med forskellige politiske holdninger kan mødes og tale sammen om alle emner.

Jeg vil venligst bede Jens Kristiansen uddybe, hvad det er, han finder udemokratisk ved den opbygning af EU, jeg her har skitseret.

Men der er noget, der er langt vigtigere end diskussioner om tekniske detaljer vedrørende måden, man arbejder på i EU, som der desværre tales alt for lidt om. Det drejer sig om, hvad det overordnede formål med EU er. Noget, som de fleste især unge mennesker er helt uvidende om.

Det var de to fremtrædende og fremsynede franske politikere Jean Monnet og Robert Schuman, der stod faddere til skabelsen af EU med det håb efter de mange forfærdelige krige kulminerende med de to verdenskrige, at man nu måtte samarbejde målrettet for at skabe fred.

Derfor står der i indledningen til den første traktat om EU, at dette sættes i værk med henblik på, at der ikke oftere skal være krige mellem europæiske lande.

Og hvilket fantastisk fremskridt, at i stedet for at kriges, så sidder man dagligt ved samme bord og taler sig til rette.

Set med mine øjne er EU det mest fredsbevarende forum, der findes i verden.

Jens Juul
Ellebakken 1, Hasle