FOR ABONNENTER

Debat: Hvem nøler med den grønne trafik?

Leif Olsen, SF, fmd., natur- og miljøudvalget, BRK

SYNSPUNKT

Chefredaktør Søren Christensen har ofte en fantastisk evne til enten at misforstå eller at fejlfortolke udviklinger i det bornholmske samfund. Hans leder i Bornholms Tidende den 7. februar er et klassisk eksempel herpå.

Her bebrejder han mig, at vi har udsat anskaffelse af to elbusser.

Rent faktuelt er det forkert (hvis dette skulle interessere Søren Christensen). Kommunalbestyrelsen afsatte i 2017 500.000 kroner til at undersøge mulighederne. Selv en chefredaktør burde vide, at man ikke får to elbusser for en halv million. Faktatjek.

Dernæst arbejdet med at afklare og undersøge mulighederne – som de 500.000 blev afsat til – fortsætter helt i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning. Det fremgår meget tydeligt – både af udvalgets beslutning og den orienteringsmail, som jeg sendte til Bornholms Tidende – Søren Christensens udsagn om ”nøleri” er derfor ganske enkelt ude at trit med sandheden og virkeligheden.

Hvad kommunalbestyrelsen i 2017 ikke kunne vide var, at den nye kommunalbestyrelse fra 2018 havde en stærkere og langt mere forpligtigende dagsorden for naturhensyn og klimabelastning.

Når vi nu – i fælleskab mellem natur- og miljøudvalget og klima- og bæredygtighedsudvalget – iværksætter et projekt kaldet ”grøn mobilitet”, om hvordan vi kan mindske klimabelastningen af trafikken på Bornholm – offentligt som privat, kollektiv som individuel, så ville det da være totalt tåbeligt ikke at tænke disse tiltag sammen.

Er det ikke vigtigere, at vi kan gøre noget i fællesskab, der rykker, end at vi laver en ren symbolbeslutning? Når vi gør noget sammen, så kan vi planlægge en infrastruktur – med ladestationer, værkstedsfaciliteter og så videre, der giver mening for det bornholmske samfund – en mening, der langt overstiger værdien af to små busser.

Det giver klimamæssig mening, det giver miljømæssig mening, og det giver også økonomisk mening. Hvis BAT alene får to el-busser, så skal man etablere ladestationer samt værksteder til både elbusser og til de resterende dieselbusser – værkstedsfaciliteter og ladestationer, som ikke kan bruges af andre – det er dyrt, uproduktivt og ganske enkelt ikke fornuftigt.

I øvrigt, hvis Søren Christensen virkelig mener, at Bornholm med to elbusser skulle være ”first-movers”, så har han ganske enkelt for lidt viden om trafik og trafikafvikling i Europa.

Derimod hvis vi i natur- og miljøudvalget og klima- og bæredygtighedsudvalget kan ændre på vores lokalsamfunds klimabelastning fra trafik, så vil vi være ”first-movers”. Det er denne vision, som man kan finde i natur- og miljøudvalgets beslutning – hvis man altså forholder sig til virkeligheden.

I øvrigt var det så et enigt natur- og miljøudvalg (SF, Ø, V, DF og V), der støttede beslutningen, ligesom der er et bredt flertal i klima- og bæredygtighedsudvalget for denne tilgang til problemet – en tilgang, der ikke fokuserer på de symboler, som Søren Christensen åbenbart sætter så højt, men som fokuserer på at ændre verden.

Jeg er ikke chefredaktør, men politisk ved jeg godt, hvad jeg foretrækker.