Foto: Berit Hvassum

Rønne Havn skal udarbejde miljøvurdering for areal ved Kanondalen

Arbejdet med en mulig inddragelse af et område ved Kanondalen i Rønne Havns arealer fortsætter, og regionskommunen og havnen er ved at forberede en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, hvis havnen får tilladelse til at overtage det rekreative areal fra kommunen. I den forbindelse er der udarbejdet et udkast til et såkaldt afgrænsningsnotat, som er sendt i offentlig høring.

Formålet med notatet er at fastlægge, hvilke emner der skal inddrages i miljøvurderingen, og hvilke der kan udelades. Det skal også sætte rammerne for, hvor omfattende og detaljerede bygherrens oplysninger i rapporten skal være.

Elementer til offshore

I kommunens udkast til afgrænsningsnotat er der er en tabel over potentielle emner til den samlede rapport om miljøkonsekvenserne ved det projekt, Rønne Havn har ansøgt om tilladelse til at gennemføre. Det handler i korte træk om at benytte en del af det grønne område mellem de nuværende havnearealer på den ene side og Kanondalen og Galløkken på den anden side til oplagsplads for elementer til offshore-industrien, deriblandt vindmølledele.

Tabellen indeholder kolonner, hvor man kan se, hvilke miljøtemaer der ifølge kommunen skal beskrives og vurderes i miljøkonsekvensrapporten. Man kan også se, hvilke miljøtemaer, kommunen ikke anser for nødvendige at vurdere, da der ikke er nogen eller kun en ubetydelig miljøpåvirkning.

Endnu en høring

Notatet er offentliggjort på kommunens hjemmeside og er desuden sendt direkte til naboer og berørte myndigheder, som er Kystdirektoratet og Slots- og Kulturstyrelsen. Fristen for at komme med bemærkninger udløber den 2. april.

Efter høringen sender kommunen et endeligt afgrænsningsnotat til Rønne Havn, som på baggrund af notatet skal udarbejde selve miljøkonsekvensrapporten. Den endelige rapport bliver derefter sendt i offentlig høring i otte uger.

Der skal også udarbejdes en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen.