Provst Johannes Gregers Jensen. Arkivfoto: Allan Rieck

Opfordring fra kirken: Husk hinanden i en svær tid

Coronakrisen kan skabe udfordringer for mange. Nogle er måske bange. Andre oplever, at deres hverdag bliver lagt om, så den tilpasser sig en ny virkelighed, hvor vi ikke bør omgås hinanden så meget.

Udfordringerne skaber muligheder for at gøre noget godt for hinanden. Det er nu, vi kan hjælpe andre, der har brug for hjælp. Sådan lyder budskabet fra provst Johannes Gregers Jensen.

– Vi kan faktisk gøre noget i den her tid. Det kan være, at man ringer til sin nabo og spørger: “Har du det godt? Kan jeg gøre noget?”. Vi kan være åbne for at hjælpe dem, der har brug for hjælp. Måske kan man støtte den familie, der har børn hjemme samtidig med, at forældrene skal arbejde, siger Johannes Gregers Jensen.

Omtanke og omsorg

Provsten mener, at vi bør følge myndighederens anvisninger, så smitten forhåbentlig kan hånteres bedst muligt. Derudover har vi hver især et ansvar for at håndtere sitationen med omtanke og omsorg for hinanden.

– Myndighederne kan ikke oplyse og lovgive om alle eventualiteter. Så det er vigtigt, at vi alle forholder os til vores medmennesker og tager hensyn. Blandt andet undgår kontakt.

– Jeg tænker, at vi som bornholmere skal vise vores værd ved at vise både omtanke og omsorg over for hinanden. Som samfund og fællesskab skal vi vise, at vi faktisk formår at gøre det, myndighederne lægger op til, og samtidig gøre det, som vi alle af hjertet ved, er rigtigt at gøre: Vi skal være der for dem omkring os, der har brug for hjælp, siger Johannes Gregers Jensen.

Han minder om, at kristen næstekærlighed lægger op til, at vi gør noget – handler – til fordel for dem, der har brug for hjælp.

– Dengang Jesus gik på Jorden, var kristen næstekærlighed ikke en følelse. Det var derimod noget, der var forankret i handlen og ageren. Næstekærlighed lægger op til, at vi handler, og gennem gerninger tager hensyn til den svage eller udsatte iblandt os. Ikke fordi nogen kommer og siger, at vi skal. Men fordi vi ved, at det er det rigtige at gøre, siger Johannes Gregers Jensen.