Man må være lidt tålmodig, før man igen kan komme til årsmøde eller generalforsamling i sin klub. Her ses deltagerne ved det fælles årsmøde for DGI Bornholm Bordtennis og Bornholms Bordtennis Klubber (BBTK), som blev afviklet tilbage i september, hvor forsamlingsloftet ikke var nært så lavt, som det er i dag. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Generalforsamlinger er også sat på pause

IDRÆT

I øjeblikket er der nok mange foreninger, som tænker over, hvad man skal gøre med sin årlige generalforsamling, som for manges vedkommende plejer at blive holdt i starten af året. Forsamlingsloftet er nemlig blevet sat ned, så der nu maksimalt må være samlet fem personer på samme tid og sted, og med mindre man har en forening med et meget lille medlemstal, så umuliggør det, at man kan holde generalforsamlingen lige nu.

Hvis man er i tvivl om, hvad man kan gøre, giver DGI råd og vejledning på sin hjemmeside. Idrætsorganisationen skriver, at de nuværende regler betyder, at en generalforsamling i en idrætsforening er underlagt fempersonersreglen frem til den 28. februar, så i både januar og februar kan man godt helt droppe tanken om at få afviklet en fysisk generalforsamling.

Men hvad gør foreningen, hvis vedtægterne kræver, at der skal holdes generalforsamling inden udgangen af februar 2021? Her skriver DGI, at udgangspunktet er, at man så må indkalde til generalforsamling til afvikling i marts eller april, eventuelt i maj 2021. Er der allerede indkaldt til generalforsamling i januar eller februar må bestyrelsen enten informere om, at datoen fastholdes i håb om, at reglerne bliver ændret, og gør de ikke det, bliver generalforsamlingen aflyst, og der indkaldes til et andet senere tidspunkt. Eller også kan bestyrelsen allerede nu vælge af aflyse den planlagte dato og indkalde til en ny dato i marts/april.

Må man lave mødet digitalt?

Hvis der er nogle, der tænker i muligheden for at afvikle en digital generalforsamling i stedet for en fysisk en af slagsen, skal man være opmærksom på, at det kan man kun gøre, hvis denne mulighed allerede fremgår af foreningens vedtægter.

– Dog vil der i helt særlige tilfælde kunne siges at foreligge nødret, som kan begrunde, at der holdes digital generalforsamling. Dette vil for eksempel være tilfældet, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er stoppet, eller foreningen står foran at skulle træffe store beslutninger, der haster. Men det klare udgangspunkt er altså, at generalforsamlingen udskydes til fysisk afholdelse, når lovgivningen igen gør det muligt. Der er ikke tale om nødret i almindelighed medmindre den lovbestemte forhindring i at afholde generalforsamling bliver langvarig, oplyser DGI’s juridiske chef, Steen F. Andersen på hjemmesiden.

Hvornår bør der indkaldes til generalforsamling, hvis denne efter vedtægterne skal holdes i marts/april 2021? Her skriver DGI, at bestyrelsen har to muligheder: Enten indkaldes der på normal vis, men med bemærkning om, at hvis lovgivningen for eksempel ikke gør det muligt at holde generalforsamlingen i marts, bliver der varslet en ny dato. Eller også kan bestyrelsen vælge at afvente, indtil de eventuelle regler efter 28. februar 2021 kendes og informere medlemmerne om dette.

Her anbefaler DGI, at man følger den første mulighed, nemlig at der indkaldes på sædvanlig måde til afvikling af generalforsamling i marts/april.