Det rammer især gymnastik- og danseforeningerne hårdt, at der nu kun må være én gruppe pr. træner, når der laves indendørstræning for voksne. Arkivfoto: Berit Hvassum

‘Megafrustration’ over nye skærpede retningslinjer

IDRÆT

Det er ikke nemt at være idrætsforening lige for tiden, for ens omstillingsparathed bliver sat noget på prøve. Senest er retningslinjerne for voksenidrætten endnu en gang blevet skærpet af Kulturministeriet, så man ikke længere må lave indendørstræning, hvor en træner opdeler sit hold i forskellige sektioner med maksimalt ti personer i hver.

Idrætsforeningerne på Bornholm har ellers med succes formået at holde gang i voksen- og senioraktiviteterne ved netop at tilpasse holdene på den måde, men det må man altså ikke mere.

– Lige i øjeblikket er vi megafrustrerede over, at Kulturministeriet har skærpet vores retningslinjer i forhold til, hvad vi kan med vores indendørstræning. Vi troede ellers, at alt var godt, for nu kunne vi bare lave sektionsopdelt træning med maksimalt ti personer i hver, og så måtte en instruktør godt stå og undervise flere sektioner på én gang. Men det har Kulturministeriet nu trukket tilbage, siger Karen-Margrethe Hansen Bager, direktør for DGI Bornholm.

DGI Bornholm har informeret sine gymnastik- og danseforeninger om de nye retningslinjer, og reaktionen er ikke positiv.

– Vi får rigtig mange henvendelser fra frustrerede frivillige foreningsledere og trænere, og jeg kan kun sige, at vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre.

– Vi har også fuld forståelse for, at der er frustrationer i idrætsforeningerne, for først blev der meldt én ting ud af myndighederne, og så bliver der meldt noget andet ud bagefter. Det er ikke kønt, hvis man kan sige det sådan, siger hun.

Klaget til Justits- og Kulturministeriet

De nye retningslinjer skaber også en del undren. Især har det skabt en del panderynker i forskellige idrætsorganisationer, at man på den ene side godt må lave indendørstræning i flere grupper på maksimalt ti personer inklusiv træner, hvis der er tale om grupper med egen træner og træningsforløb, mens man på den anden side ikke må dele et hold på 30 personer op i tre, som deles om den samme træner.

DGI, DIF og Firmaidrætten er blandt de organisationer, som har svært ved at se logikken, og derfor har de tre organisationer sendt et fælles brev til Justits- og Kulturministeriet den 13. november, hvor de beder om en forklaring.

– Vi har stor forståelse for, at ændringer kan forekomme, men vi har brug for den faglige begrundelse bag. Den har vi ikke fået, skriver organisationerne i brevet.

De frygter, at konsekvensen kan blive, at idrætsforeningerne mister tilliden til myndighedernes retningslinjer.

– Resultatet bliver, at foreningerne enten helt opgiver at gennemføre aktiviteterne, hvilket er skidt for danskernes sundhed og trivsel. Eller, at foreningernes tusinder af frivillige opgiver at navigere i retningslinjer og anbefalinger og bare gennemfører aktiviteter uden at forholde sig til anbefalinger og retningslinjer.

– Vi håber med dette brev, at kunne få klarhed over faglige begrundelser, men også at beslutningen genovervejes, så en træner eller instruktør igen kan træne flere hold på under 10 personer. Naturligvis uden fysisk kontakt m.m. mellem holdene, skriver organisationerne.

Tror ikke retningslinjer bliver lempet

Hos DGI Bornholm tror direktør Karen-Margrethe Hansen Bager dog ikke, at der er udsigt til en lempelse af retningslinjerne lige med det samme.

– Lige nu venter vi faktisk på nye retningslinjer, som skal gælde fra den 22. november og frem, og jeg havde gerne set, at retningslinjerne blev mere lempelige. Men jeg kan være bekymret for, at de ikke bliver lempet, siger hun og kommer med en pessimistisk spårdom.

– Så det er nok den nye virkelighed, man skal indstille sig på.

 

 

Hvad siger de nye retningslinjer?

Kulturministeriet har præciseret, at en træner ikke må træne mere end én gruppe samtidig. Ændringen gælder med øjeblikkelig virkning og betyder, at en træner kun må have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen. En træner må altså ikke facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere grupper, der er til stede samtidig. Sektionsopdelt træning kan fortsat ske, hvis der er tale om separate grupper (og trænere). Det betyder, at der fortsat kan gennemføres træning i flere grupper på maksimalt ti personer inklusiv træner, hvis der er tale om grupper med egen træner og træningsforløb. For idrætsaktiviteter for børn og unge på 21 år og derunder gælder forsamlingsforbuddet på 50 fortsat, og idrætsaktiviteterne kan derfor fortsætte som hidtil. Find flere svar på idrætsrelaterede corona-spørgsmål på www.dgi.dk/corona. Kilde: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-dif-og-firmaidraettens-retningslinjer-for-al-idraet%20