Meget tyder på, at Elite Bornholm-holdene fortsætter efter nytår, selvom DBU Bornholm trækker sig som tovholder. Arkivfoto: Berit Hvassum

Klubberne melder sig klar til at overtage ansvaret: Elite Bornholm ser ud til at fortsætte

Tidligere på året meldte DBU Bornholm ud, at lokalunionen pr. 31. december 2020 ville stoppe med at have ansvaret for Elite Bornholm, som i øjeblikket består af et U14- og U16-drengehold, hvor de bedste ungdomsspillere fra Bornholms klubber spiller på.

FODBOLD

Tidligere på året meldte DBU Bornholm ud, at lokalunionen pr. 31. december 2020 ville stoppe med at have ansvaret for Elite Bornholm, som i øjeblikket består af et U14- og U16-drengehold, hvor de bedste ungdomsspillere fra Bornholms klubber spiller på.

Siden udmeldingen har et arbejdsudvalg bestående af repræsentanter for DBU Bornholm og fem af landsdelens klubber arbejdet på at lave en aftale, så holdene kunne køre videre – men nu med klubberne som tovholder. Det arbejde er nu ved at være i mål. I slutningen af november har arbejdsudvalget et sidste møde, inden en ny overbygningsaftale bliver sendt videre til alle øens klubber, som så kan bestemme, om de ønsker at skrive under på den.

Bornholms Tidende har talt med de fem klubber, der har været repræsenteret i udvalget (Viking, RIK, Knudsker IF, AaIF og Nexø BK), og de melder alle, at de som udgangspunkt er klar på at skrive under på aftalen og dermed tage et medansvar for, at Elite Bornholm kan fortsætte.

Dog fortæller RIK, som ikke længere har en repræsentant i udvalget, at klubben gerne lige vil se det endelige udspil til en ny overbygningsaftale, før man tager den endelige beslutning om, hvorvidt klubben vil støtte op om den.

– Som udgangspunkt er vi selvfølgelig med i Elite Bornholm, og så må vi så se fremadrettet, om der sker nogle radikale ændringer som sådan. Men som det er nu, er vi selvfølgelig med, kan jeg understrege, siger RIK’s formand, Benny Pedersen.

– Men jeg vil også gerne understrege, at vi vil se på, hvad der sker fremadrettet og følge med i, om der sker nogle drastiske ændringer. Og det vil vi jo selvfølgelig lige afvente og kigge på og se, hvad der sker, før vi tager stilling til, hvad vi så gør på den længere bane. Men som udgangspunkt er vi med, siger han.

Udvalg forventer ingen store ændringer

Umiddelbart burde der dog ikke være grund til bekymring for, at der vil ske de store ændringer, fortæller de klubber, der stadig er repræsenteret i udvalget. Det har nemlig været et udpræget ønske, at Elite Bornholm skulle fortsætte i meget den samme form som hidtil.

– I Nexø har vi været enige om at støtte op om at fortsætte med at drive holdene i dens nuværende form. Jeg fornemmer også, at de fleste klubber er interesseret i, at strukturen ikke bliver ændret, fordi konceptet virker, som det er nu, og det ser vi ingen grund til at ændre på, siger Martin Olsen, som er Nexø Boldklubs repræsentant.

Han håber, at også de klubber, som ikke er med i udvalget, vil støtte op om en fortsættelse af Elite Bornholm.

– Det er ikke alle klubber, der er repræsenteret i udvalget, men vi har jo talt med resten af klubberne rundt omkring på øen, og de fleste af dem er interesseret i at fortsætte med samarbejdet. Så det har vi en forventning om, at det kommer til at lykkes og forhåbentlig med alle klubberne på Bornholm, for det ville jo klart være det bedste, siger han.

Tror ikke på ballade

Viking bakker også op om en fortsættelse af Elite Bornholm.

– Vi er positivt indstillede overfor samarbejdet i Elite Bornholm, så vi synes bare, at det skal køre videre. Jeg tænker heller ikke, at der er nogen, der vil lægge mærke til, at der sker en ændring i det organisatoriske. DBU Bornholm vil jo også stadigvæk være i baghånden og vil hjælpe til med noget praktisk om bestilling af færgebilletter til udekampene, siger Kim Andersen, som er Vikings repræsentant i udvalget.

Brian Thorsen, Knudsker IF’s repræsentant i udvalget, tror ikke, at der bliver nogen problemer med at få resten af øens klubber til at skrive under, for den nye aftale vil ligne meget den nuværende aftale.

– Kort fortalt er der ikke det store, som kommer til at ændre sig. Jeg tror, det bare kører videre, som det er også med trøjefarverne og så videre. Vi er jo også midt i en turnering, og så kan vi ikke til at skifte navn midt i det hele. Jeg tror ikke, folk vil komme til at lægge mærke til så meget anderledes, så på den måde kan jeg ikke forestille mig, at der kommer noget ballade som sådan, for alle klubber er jo med i overbygningen nu, og vilkårene for klubberne ændrer sig ikke, siger han.

Økonomisk belastning

Der vil dog være den ændring, at det nu vil være klubberne, som skal stå for økonomien på holdene.

Ifølge DBU Bornholms næstformand Erik Andersen, som repræsenterer lokalunionen i udvalget, har det kostet cirka 10.000-15.000 kroner om året at drive Elite Bornholm, så det er et beløb i den størrelsesorden, som klubberne nu skal finde.

Derudover vil det være klubberne, som skal dække et eventuelt underskud på holdene.

Erik Andersen tror dog ikke, at det økonomiske vil gå hen og blive et problem for klubberne.

– Klubberne er væsentlig bedre til at skaffe sponsorater, end DBU Bornholm har været. Og der skal ikke særlig mange sponsorater til, så går det faktisk i fornuftig balance, siger han.

Derfor trækker DBU Bornholm sig

Erik Andersen fortæller desuden, at det længe har været på tale, at DBU Bornholm skulle stoppe med at drive rejsende hold, da det ikke er en normal opgave for en lokalunion. Derudover er DBU i gang med et større reformarbejde, som skal munde ud i, at lokalunionerne øst for Storebælt skal slås sammen.

– Og her giver det sig selv, at DBU Bornholm ikke kan drive et rejsende hold. Så derfor skal det ud i klubregi. Og klubberne er væsentlig bedre til at drive rejsende hold, end hvad en lokalunion er, for at sige det rent ud, siger han.

Hvad sker der med træneraftalerne til den nye sæson?

– Da man ikke har organisationen på plads, kan man heller ikke skrive en trænerkontrakt. Rent formelt er de jo på en trænerkontrakt fra DBU, som udløber den 31. december. Og den nye organisation skal jo have organisationen på plads, før de kan begynde at skrive trænerkontrakter, fortæller Erik Andersen, som udtræder af arbejdsudvalget ved årets udgang, hvorefter klubberne så overtager alt ansvaret for holdene, såfremt klubberne kan blive enige om den overbygningsaftale, som udvalget har arbejdet sig frem til i løbet af året.

 

 

RETTELSE (opdateret 17:39):

I en tidligere version af denne artikel citerede vi Anders Andersen, der er AaIF’s repræsentant i arbejdsudvalget, for at sige, at AaIF ønskede, at der blev oprettet et U17-hold i Elite Bornholm-regi. Dette er noget, som Bornholms Tidende har misforstået. Ønsket gik derimod på, at klubben ønskede et fælles seniorhold på Bornholm.

– Et bredt samarbejde ville måske kunne få Bornholm på Danmarkskortet rent fodboldmæssigt istedet for at have to hold i Københavnsserien. Om det så skal hedde noget med Elite eller ej betyder ikke noget. Lige nu, når spillerne forlader Elite U16, bliver de spredt ud over alle de bornholmske klubber, hvor de kun kan se op til at komme på det lokale førstehold. I stedet syntes vi, det kunne være spændende, hvis spillerne kunne komme i betragtning til et fælles seniorhold. Hvem ved måske i Danmarksserien?, lyder det i en mail fra Anders Andersen.

Det er dog stadig korrekt forstået, at AaIF er meget positive overfor Elite Bornholm-samarbejdet og ønsker at skrive under på en ny overbygningsaftale, som gælder for de eksisterende U14- og U16-hold.