Idrætsforeningerne skal lave zoneinddeling for voksenhold med over ti deltagere. Arkivfoto: Mykola Velychko

DGI ser positivt på coronareglerne: Fortsat gode muligheder for at lave voksenidræt

IDRÆT

Ledere og trænere i øens idrætsforeninger har brugt mange timer på at finde løsninger for, hvordan de forskellige idrætsaktiviteter kan fortsætte med de skærpede retningslinjer for at begrænse smitten af covid-19. Hos DGI Bornholm er der glæde over, at der fortsat er gode muligheder for at mødes i foreningerne og gennemføre idrætsaktiviteter.

– Da statsministeren den 23. oktober udmeldte nye retningslinjer, var vi glade for at høre, at børn og unge under 22 år fortsat kan mødes til idræt i forsamlinger op til 50 deltagere, inklusive instruktører. Det, der har været størst usikkerhed omkring, har været, hvordan vi kan gennemføre træning med et forsamlingsforbud på ti for deltagere over 21 år, fortæller direktøren for DGI Bornholm, Karen-Margrethe Hansen Bager.

Der gik nemlig knap en uges tid, inden Kulturministeriet kom med sine ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs og indendørs”. På baggrund af disse præciseringer, har DIF, DGI og Firmaidrætten nu kommet med fælles anvisninger til, hvordan idrætsforeninger fortsat kan gennemføre sine aktiviteter.

Voksne i zoner

– En af de præciseringer, vi er særlig glade for, er, at en instruktør eller træner gerne må have ansvaret for aktiviteterne i flere grupper. Det betyder, at det er muligt at dele voksenhold op i zoner med maksimalt ti deltagere i hver, og at det således er muligt at gennemføre aktiviteter med voksne over 21 år, selvom der er flere end ti på holdet – forudsat at der er plads, påpeger Karen-Margrethe Hansen Bager.

Pladsmæssigt er kravet, at zonerne skal have en størrelse, så der er fire kvadratmeter til hver idrætsudøver. Zonerne skal afmærkes med for eksempel kegler, snor eller minestrimmel, og det anbefales, at der er mindst to meter mellem hver bane.

– Flere idrætsforeninger var hurtigt ude og finde løsninger med enten at få ekstra tider eller dele hold op, så deltagerne kun trænede hver anden uge. Men med muligheden for at lave zoner er det min vurdering, at de fleste voksenaktiviteter vil kunne genoptages, siger Karen-Margrethe Hansen Bager.

Mundbind og sprit

De nye restriktioner indebærer også, at alle på 12 år og derover skal bære mundbind i idrætsfaciliteter og klubhuse foreløbig frem til 2. januar. Men der skal ikke bære mundbind under selve idrætsaktiviteten. Tilskuere skal bære mundbind så længe de ikke sidder på deres faste plads.

Der må gerne bruges fælles bolde og andre rekvisitter ved aktiviteterne forudsat at de rengøres ofte og afsprittes før og efter aktiviteten samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.

– Så ud over at tænke i afviklingen af selve aktiviteten er der også kommet en ekstra opgave for foreningerne med at sikre indkøb af sprit og rengøringsmidler – og arbejdet med at rengøre redskaberne. Der skal derfor lyde en kæmpe ros til de frivillige ledere og trænere, der holder aktiviteterne i gang, og som samtidig sørger for, at det foregår inden for retningslinjerne, slutter Karen-Margrethe Hansen Bager.

 

 

Få svar på spørgsmål

Hvis øens idrætsforeninger har spørgsmål til de nye retningslinjer, er de velkomne til at ringe til DGI Bornholm på telefonnummer 7940 4750. Der er mulighed for at læse mere på DGI’s hjemmeside www.dgi.dk. Her er der også anvisninger for mulig gennemførelse af de enkelte idrætsaktiviteter.