Dansk Svømmeunion og Team Danmark svigtede i mere end ti år

Der er begået betydelige ledelsessvigt hos både Dansk Svømmeunion og Team Danmark i perioden 2003-2013, oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Kammeradvokaten, der er statens advokat, har afsluttet sin uvildige undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning fra 2001 og frem.

På baggrund af den undersøgelse oplyser DIF følgende:

– Den uvildige undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning fra 2001 og frem til i dag er nu afsluttet.

– Og konklusionen er entydig: Der er begået betydelige ledelsessvigt hos navnlig Dansk Svømmeunion, men også Team Danmark i perioden 2003-2013.

DIF-formand Niels Nygaard tager afstand fra de forhold, som svømmerne er blevet udsat for.

– En helt urimelig træneradfærd og episoder, der på ingen måde er forenelige med den etik og kultur, vi insisterer på at have i dansk eliteidræt, siger Nygaard.

Også Team Danmark fortæller om kritikken af egen ledelse. Hos Team Danmark omtaler man en periode, der går fra 2003 og helt frem til 2014 – altså et år mere.

– Kammeradvokatens undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning retter berettiget kritik af Team Danmarks daværende ledelse i årene 2003 til 2014.

– Team Danmark svigtede svømmerne ved ikke at handle konsekvent over for trænere ansat i Dansk Svømmeunion, der handlede groft grænseoverskridende, skriver Team Danmark på sin hjemmeside.

Frank Jensen, bestyrelsesformand i Team Danmark, beklager, at man ikke har levet op til sit ansvar.

– Den kritik, Kammeradvokaten retter mod Team Danmark for ikke at leve op til sit ansvar i perioden, er fuldt berettiget. Vi kan kun undskylde for, at Team Danmark ikke handlede langt mere konsekvent.

– Team Danmark er – lige som forbundene – sat i verden for atleternes skyld. Ingen medalje er noget værd, hvis det er på bekostning af atleternes sundhed og trivsel, siger Frank Jensen.

/ritzau/