Føler du dig som en leder? 3 tips til at blive en bedre leder

ANNONCE:

Det er ikke alle der har egenskaberne til at blive en god leder. Der findes mange ledere, som faktisk ikke er ret gode til at lede. Blot fordi man sidder i en lederposition, er man ikke nødvendigvis en god og effektiv leder.

At være en god leder kræver mange menneskelige egenskaber, som man udvikler gennem livets gang og de situationer man bliver udsat for. Man kan også tage uddannelser der har med lederskab at gøre, og disse er særdeles gode til, at få en forståelse for hvordan det egentlig er, at lede en virksomhed eller et team på effektiv vis.

I denne artikel kigger vi lidt på, hvad det egentlig vil sige at være en god leder, og i grove træk, hvad du kan gøre for at optimere dit lederskab.

Empati er en af de vigtigst redskaber en leder kan besidde

Som nævnt tidligere så skal man som en god leder besidde mange egenskaber, hvor én af de vigtigste helt klart er empati. Som leder skal man nemlig ikke blot diktere sine medarbejdere rundt, og fortælle dem med hård tone hvad de skal give sig til. Nej – som leder skal man forsøge at forstå sine medarbejdere. Hvad motiverer dem? Hvordan sørger man for, at de har det godt? Hvordan får man opretholdt en smittende loyal kultur? Det er blot et par eksempler på, hvad det kræver at være leder.

At forstå og føle for sine medarbejdere er alfa og omega, hvis man ønsker at skabe en loyal vinder kultur. Derfor er det vigtigt at man altid forsøger at lære sin ansatte at kender, eller i hvert fald som minimum udtrykker, at døren indtil dit kontor altid er åben.

 Skab en positiv ”os/vi” kultur

Vi har være kort inde på det – en vinder kultur. Hvis man som leder kan formå at skabe en kultur blandt sine medarbejdere – eller hvis man dyrker teamsport, så i blandt sine holdkammerater – så kan man komme rigtig langt.

Det skaber man kun ved at fordele ansvaret ud på dit team, og sørge for at alle føler, at de har en plads på holdet.

Det gælder om at minimere den mentale afstand fra ledelsen, og helt ned til rengøringspersonalet – alle har en plads, og hvis man formår at stable sådan en kultur på benene, så arbejder man mere som et hold, og man vil ofte gå lidt længere for holdet – helt af egen fri vilje – netop fordi man føler et ansvar overfor ”holdet”.