Hjemmeside til foreninger hjælper med at sprede foreningens budskab

ANNONCE:

Ifølge Den Elektriske Kulturguide har Bornholm mere end 45 foreninger, hvoraf 20 af disse ikke har en hjemmeside, som man kan besøge, hvis man vil blive klogere på foreningens budskab. Selvom tallet langt fra stemmer overens med de i alt 200 forskellige folkeoplysende foreninger og omkring 1000 frivillige sociale foreninger i Regionskommunen, så giver Den Elektriske Kulturguides opgørelse over foreninger alligevel et billede af, at rigtig mange foreninger endnu ikke har fået tilknyttet en hjemmeside.

En forenings hjemmeside er til gavn for potentielle medlemmer

Foreninger er på mange måder både en del af og til gavn for kulturlivet, hvorfor det især er vigtigt, at der rettes opmærksomhed mod foreningerne. I dag er internettet efterhånden blevet vores vanlige ‘go-to’, hvis vi skal søge informationer frem om noget, og derfor er det selvfølgelig også en fordel for foreninger at have en hjemmeside tilknyttet, så andre kan blive klogere på foreningens budskab.

Havde der kun været de 45 foreninger, som Den Elektriske Kulturguide har listet, så havde det formentligt ikke været nødvendigt med internettets hjælp at finde frem til de forskellige foreningers budskaber og formål. Men med mere end 1000 frivillige sociale foreninger, så kan det hurtigt blive en umulig opgave at finde frem til relevante foreninger uden hjælp fra internettet.

Takket været internettet er det ingen sag at google sig frem til hvilke foreninger, der henvender sig til dine interesser såfremt at disse foreninger altså har en forenings hjemmeside, man kan besøge.

Foreningsfrihed i Danmark

I Danmark er vi så heldige, at vi har foreningsfrihed. Derfor har alle ret til at danne foreninger i et hvert lovligt øjemed. Søger man definitionen af en forening frem hos frivillighed.dk, så er en forening en sammenslutning personer, institutioner, virksomheder og lignende, som har til formål at dyrke, fremme eller beskytte egne interesser. Et hurtigt kig ned igennem listen af foreninger på Bornholm viser også, at det er en blandet landhandel af foreninger med vidt forskellige budskaber og formål, der er at finde her på øen.

Foreningsfrihed betyder altså, at enhver kan oprette en forening uanset formål eller budskab, så længe foreningens budskab er indenfor lovens rammer. Selvom foreninger kan have forskellige budskaber, så har de oftest det tilfælles, at der skal medlemmer og/eller økonomisk støtte til at få foreningen til at køre rundt.

Både medlemskaber og økonomisk støtte kræver naturligvis, at der er et vist kendskab til foreningen, og det er her en hjemmeside til foreninger kommer ind i billedet. Uanset om der er tale om en forening, en organisation eller en virksomhed så spredes kendskab gennem eksponering. I dag er vi så heldige, at det kan lade sig gøre at nå ud til rigtig mange mennesker på en gang, hvis blot man benytter sig af digitale metoder såsom en hjemmeside.

Få foreningens budskab ud i verden

En forenings hjemmeside er et effektivt redskab til at sprede foreningens budskab og/eller formål. Ifølge tallene fra 2019 bor der lige knap 40.000 mennesker på Bornholm. 91% af den danske befolkning bruger internettet dagligt, og det vil sige, at der hver dag er lige godt 36.400 bornholmere, der benytter internettet.

Internettet er efterhånden blevet en uundværlig kilde til information og kommunikation, og derfor er det som forening rigtig vigtigt, at man griber muligheden for at få sit budskab ud til så mange som muligt af de 36.400, som hører inden for foreningens målgruppe.

En forenings hjemmeside er et effektivt markedsføringsredskab, som kan sprede foreningens budskab og tiltrække nye medlemmer. Med øens 588 kvm2 og lige godt 40.000 mennesker, bosat på øen, så kan man ikke forvente, at alle kender alle foreninger. Faktisk er det ikke engang sikkert, af folk kender de foreninger, som ellers kunne være af interesse for dem. Med en hjemmeside kan du få budskabet spredt vidt og bredt og forhåbentligt tiltrække interesserede, som kan være med til at styrke foreningslivet.

Det er selvfølgelig ikke alle foreninger, der har interesse i at få en helt masse nye medlemmer, men uanset det ønskede antal medlemmer, så er en hjemmeside både til gavn for foreningen og de medlemmer, der er en del af den. En hjemmeside kan fungere som platform for formidling af nyheder og informationer til medlemmer, og det kan spare foreningens administrator for en masse tid.

Foreninger bidrager til at skabe en fællesskabsfølelse

Uanset om man bor på Bornholm eller tidligere har boet på Bornholm, og blot læser med her på Tidende for at mindes, så kan de fleste formentligt skrive under på, at der er noget særligt over øsamfundet på Bornholm. Selvom alle umuligt kan kende alle, så er der stadigvæk en særlig samhørighed, som er svær at finde på fastlandet.

Bornholmernes fællesskabsfølelse er svær at tage fejl af, og derfor lever foreningslivet naturligvis også i bedste velgående på øen. Med så mange forskellige foreninger spredt ud over øens 588 kvm2 er der helt sikkert også en forening, der passer til dig.