SMV’er bør se bestyrelsen som en investering i fremtiden

ANNONCE: Mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan opnå stor værdi ved at inkludere en bestyrelse med eksterne medlemmer. Det gælder ikke kun for virksomheden som helhed, men i høj grad også for virksomhedens ejerleder eller ejerkreds. I Asnet, der er Danmarks største bestyrelsesnetværk, arbejder man på at udbrede forståelsen for, hvordan en bestyrelse kan bidrage til både virksomhedens og ejerlederens fremtidige udvikling og succes.

Det nye bestyrelsesparadigme

Bestyrelsens funktion og vores opfattelse af denne har de senere år gennemgået et paradigmeskifte, hvor fokus er skiftet fra kontrol til fremadrettet værdiskabelse. Hvor bestyrelsen tidligere i høj grad har haft en kontrollerende funktion i virksomhederne, har den i dag flere roller og facetter. I dag skal bestyrelsen ikke blot kontrollere, at virksomheden drives forsvarligt og følger lovgivningen; den skal samtidig være med til at sikre, at virksomheden er sund, samt at dens eventuelle vækstpotentiale udnyttes optimalt.

Bestyrelsens arbejde består i dag af en stor del rådgivning, sparring samt strategiske opgaver. Ejerledere og direktører i små eller mellemstore virksomheder har typisk rigtig mange bolde i luften. Det betyder, at selvom der er et ønske om strategisk fokus og udvikling, går der oftest drift i den, og det sker på bekostning af de strategiske og udviklende opgaver. De opgaver, der på den lange bane kan påvirke virksomhedens vækst og værdi. En bestyrelse kan være med til at sikre, at der holdes fokus på udviklingen, og at tingene bliver gjort samtidig med, at virksomheden drives forsvarligt.

Bestyrelsen er en fremtidssikring

I SMV-segmentet hænger ejerlederens og virksomhedens identitet typisk tæt sammen. Virksomheden bliver en del af ejerlederen, og omvendt. Derfor har bestyrelsen også en opgave i at forstå ejerlederen for at sikre virksomhedens bedste. Samtidig har ejerlederen en opgave i klargøre, hvad han/hun ønsker for både virksomhedens og sin egen fremtid.

Når Asnet hjælper virksomheder med at etablere en bestyrelse, lægges der stor vægt på forarbejdet og klargørelsen. Skal bestyrelsen skabe værdi for virksomheden, har det nemlig afgørende betydning, at der er et klart formål og en plan for, hvad bestyrelsen skal bidrage med. Det inkluderer blandt andet, at ejerlederen skal blive klar på, hvad han/hun ønsker at opnå med virksomheden, hvordan han/hun ser sin egen fremtid i og udenfor virksomheden, samt hvilke områder han/hun ønsker supplerende kompetencer til.

Følger man det nye bestyrelsesparadigme, giver det mening at anse bestyrelsen som en form for investering i virksomhedens fremtid. I bedste tilfælde bør bestyrelsen etableres, mens det går godt og ikke, når det går dårligt. Det skaber de bedste forudsætninger for at bruge bestyrelsen som en strategisk sparringspartner, der kan bidrage til virksomhedens udvikling og vækst.

Etablering af bestyrelsen

Asnet tilbyder en professionel rekrutteringsproces til virksomheder, der ønsker at etablere en bestyrelse med eksterne medlemmer. Når det førnævnte forarbejde er på plads, bør man kigge på kompetenceprofilen for det enkelte medlem samt sammensætning af hele bestyrelsen. De to ting har nemlig stor betydning for den værdi, virksomheden kan opnå ved at have en bestyrelse, og derfor er det vigtigt at gribe rekrutteringsprocessen ’ordentligt’ an. Både forarbejdet og selve ansættelsesforløbet kræver fokus fra virksomhedens ejer(e), og her tilbyder Asnet professionel assistance til alle dele af processen.