Sådan får du 3 gratis advokattilbud

At advokater er dyre, ved alle – Det forekommer ind imellem timepriser på over 2.500,- kr. Det er en udgift, som kan få folk til slet ikke at kontakte en advokat, selvom de har står med et juridisk problem, de ikke kan løse selv. Den gratis advokathjælp, der findes i de fleste kommuner omfatter som regel kun rådgivning og vejledning. Decideret advokatarbejde udføres kun til almindelig timepris.

Det hænder, at man bliver nødt til at søge professionel advokathjælp uanset prisen; det kan for eksempel være i forbindelse med en skilsmisse, en ægtepagt, en inkassosag, et dødsbo eller måske en sag om erhvervsret. Hvad skal man så gøre? Man kan skrive et Facebook opslag: ”Mon der er nogen, der kender en god advokat?”. Man kan også spørge venner og bekendte eller man kan prøve på Google på nettet. Alle disse fremgangsmåder har det til fælles, at det vil være helt tilfældigt, hvilket advokatfirma man kommer i kontakt med. Er advokaten dyr? Det ved man ikke. Er advokaten god? Det ved man ikke. For at undgå usikkerhed omkring valg af advokat til din sag, kommer her et godt råd.

Få 3 gratis advokattilbud

Løsningen på valg af advokat til enhver sag er: 3 gratis advokattilbud. På internettet er der efterhånden mange onlineportaler, som tilbyder at finde gode tilbud på advokatopgaver lige fra skødeskrivning til sager om ophavsret. Du skal blot indlægge din sag i et online tilbudsskema – det tager ikke meget mere end 5 minutter. Du skal ikke skrive personfølsomme data i skemaet; de skal gemmes til du mødes med advokaten. Tilføj herefter dine kontaktoplysninger og send tilbudsskemaet ind, så er du færdig. Inden for 48 timer vil du blive kontaktet af 3 udvalgte advokatfirmaer, som gerne vil hjælpe dig med at løse din sag.

Du kan frit vælge den advokat, du ønsker skal løse sagen, og du kan endda vælge at sige pænt nej tak til alle 3 tilbud, hvid du ikke synes om dem. At bestille 3 advokat tilbud på denne måde er aldeles gratis og uforpligtende. Advokaterne ved, at der også er 2 andre advokatkontorer, der gerne vil have din sag, så derfor modtager du nogle rigtig konkurrencedygtige tilbud. Her følger et eksempel på arveregler, som kun advokater kender til.

Nationale begrænsninger i arveloven

Den danske arvelov finder kun anvendelse for personer, der har domicil i Danmark ved dødsfaldet, dvs. har bopæl her i landet. Da domicilbegrebet ved arvestatuttet ikke er ganske identisk med det skifteretlige domicilbegreb, kan det meget vel tænkes, at et dødsbo behandles i et land, medens det er et andet lands arveretlige regler, der skal anvendes. l mange lande anses andre kriterier for afgørende for arvestatuttet, fx afdødes statsborgerskab, ligesom nogle lande foretager en opsplitning, således at fast ejendom behandles efter loven i det land, hvori den er beliggende, medens øvrige aktiver behandles efter afdødes sidste domicillov.

En flytning til udlandet eller her til landet kan derfor tænkes – ud over de ofte tilsigtede skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser at få betydelige arveretlige konsekvenser. Arvestatuttet er afgørende for, hvem der er legale arvinger, hvordan arven fordeles og for testationskompetencen, herunder spørgsmål om båndlæggelse o.l. Muligvis skal arveretlige aftaler, fx arveafkald bedømmes efter loven i det land, hvor arvelader havde bopæl ved indgåelse af aftalen.