En stor hjælp til små virksomheder

En evigt tilbagevendende begivenhed er den månedlige lønseddel. Til glæde for lønmodtagere, og måske til lidt besvær for mindre virksomheder, hvor fokus ligger på indtjening og udvikling af forretningen. Heldigvis findes der til formålet en række smarte og online lønsystemer, hvor besværet bliver langt mindre for dem, der taster informationerne ind inden lønningsdag.

Udvikling af egen virksomhed styrkes
De seneste tal for konkurser i små virksomheder med 0-9 ansatte, viser at 2018 indtil videre har været året, hvor flest har måtte dreje nøglen om siden 2009. Et mobilt lønsystem vil mindske de antal timer, man skal bruge på løn, og selvom det, som enkeltstående hjælpemiddel, ikke direkte vil betyde at kurven vender, vil det betyde at man kan bruge mere tid på at udvikle sin virksomhed. Samtidig har det den fordel, at det kan skaleres ift. nye ansatte, så der blot kommer flere brugere af systemet.

Netop fagligt dygtige ansatte er guld værd for virksomheder, og de kommer ikke af sig selv. De kommer med oplæring og erfaring, og det får man netop tid til, når lønarbejdet bliver gjort af nogle kyndige personer. Med høj faglighed følger ofte flere glade kunder, hvilket igen er med til at øge virksomhedens aktiviteter. Glade kunder er gode for forretningen, og det gælder i sagens natur også for glade og tilfredse medarbejdere. Det ene kommer sjældent uden det andet. Derfor er det så vigtigt at gå efter de lavest hængende frugter. Styr på lønnen og indflydelse på lønarbejdet, giver tryghed hos de ansatte.

Alle kan taste timer
Arbejdet lettes alt andet lige, hvis alle hjælper hinanden. Det gælder i alle arbejdets facetter, og ikke mindst også i tilfældet med lønudarbejdelsen. Med et lønsystem lige ved hånden, kan alle taste deres egne timetal ind, og dermed gøre det overskueligt for den lønansvarlige. Det er også værd at tage med, at det samtidig mindsker fejl på lønsedlen, hvis man selv er ansvarlig for at angive det korrekte antal timer.

Mange oplever fejl
Det er ikke så få gange, en lønmodtager opdager fejl i sin lønseddel. Op mod hver anden har på et tidspunkt oplevet en til flere fejl, og det kan skabe frustration både hos den ansatte og den lønansvarlige. I en mindre virksomhed vil man naturligvis helst undgå alle former for ekstraopgaver, der ligger beslag på de ansattes tid, og derfor giver det mening at overveje et online lønsystem til mindre virksomheder.

Fordelen ved et sæt ekstra øjne
Vælger man en smart løsning, får man ofte også muligheden for at få hjælp fra den udbyder, man vælger. Kommer der nye love indenfor skat, løn eller andre relevante områder indenfor arbejdet med løn, kan det være svært, og ikke mindst krævende, at få sat sig ind i alle de nye forhold.

I langt de fleste tilfælde tilbydes der også yderligere services ift. de forskellige aspekter af lønkørslen, så det eneste man som virksomhed skal bekymre sig om, er at levere de personlige data og de rigtige timer. Så klares feriepengene, pensionsindbetalinger, tillæg mm. af udbyderen.