LAG-Bornholm: Fire projekter skal have tilskud

Årets første ansøgningsrunde om LAG-tilskud under henholdsvis landdistriktsordningen og ordningen for maritim udvikling er gennemført og bestyrelsen har indstillet fire projekter om tilskud til deres investeringer.

Tre projekter under landdistriktsordningen og ét enkelt maritimt projekt, oplyser LAG-koordinator Hans Jørgen Jensen.

Parkgolf Bornholm er indstillet til at modtage 90.000 kroner i investeringsbidrag, til etablering af en helt ny udendørs aktivitet kaldet Parkgolf. Ansøger – Steen Frandsen – beskriver aktiviteten som en mellemting mellem golf og minigolf. Et fænomen der er ret udbredt i Japan, men blot kendes fra et par steder i Danmark. Parkgolfbanen skal ligge ved Gudhjem.

I Hasle er Bytinget gået sammen om at videreføre arbejdet med området på ydersiden af havnen kaldet ”Kanal-øen”. Projektet KanalØ for hele familien skal omdanne et knap så indbydende klitområde til et indbydende strandnært legeplads- og opholdsrum. Projektet har på forhånd opnået støtte fra en bred kreds af fonde, og LAG Bornholm besluttede at bidrage med 150.000 kr. ud fra et samlet budget på 440.000 kr.

Endelig enedes man om at indstille projektet Et Bæredygtigt Samlingssted til at modtage 250.000 kr. Det bæredygtige samlingssted er et delprojekt med udgangspunkt i Pedersker lokalsamfund, hvor brugsen, Bofa, Pedersker-boerne og kommunen i fællesskab ønsker at etablere et byrum, der understøtter genbrug, cirkulær økonomi, formidling af lokale kulturelle tilbud m.m.

Støtte til Arnager

Under det maritime program var der modtaget en ansøgning fra Arnager Havn. Der er god gang i havnerenoveringen, men man er ikke økonomisk helt i mål med finansieringen af hele broen. LAG Bornholm har indstillet broprojektet til at modtage 490.000 kroner, og håber samtidig at havnen lykkes med at finde et tilsvarende beløb via andre fonde, og at man dermed når helt i mål.

– Det har været en udfordring at finde en vej ind i den særlige ordning for udvikling af maritime områder, idet Erhvervsstyrelsen fokuserer på jobskabelse som resultat af projekterne. Med den nye bæredygtige bro skabes der på sigt mulighed for at etablere en eller flere maritime arbejdspladser i tilknytning til havnen, som alle er enige om er et stykke unikt bygningsværk – værd at bevare og udvikle fra. Arnager Havn har tidligere været ramme om masser af job i tilknytning til fiskeriet – et fiskeri der næppe kommer tilbage, siger LAG-koordinator Hans Jørgen Jensen.