Express 1 aflyser mere end dobbelt så ofte som Leonora og Villum

På fire en halv måned har Molslinjens hurtigfærge, Express 1, nået mere end en tredjedel af det antal aflysninger, som de to tidligere færger på Rønne-Ystad ruten, Leonora Christina og Villum Clausen, tilsammen havde i de syv år og syv måneder, hvor de i fællesskab betjente ruten.

Det viser en opgørelse, Bornholms Tidende har foretaget af de seneste otte års aflysninger på Rønne-Ystad ruten.

I de fire en halv måned Express 1 indtil videre har sejlet på Bornholm, har rederiet valgt at aflyse 56 enkeltture med færgen.

Til sammenligning blev 160 enkeltture mellem Rønne og Ystad aflyst, mens Leonora Christina og Villum Clausen betjente ruten.

Det svarer til, at Molslinjen i gennemsnit har aflyst 12 enkeltture hver måned, mens Færgen tilsvarende aflyste 1,9 afgange om måneden.

Korrigerer man antallet af aflysninger for at Molslinjen har flere planlagte afgange, og korrigerer man for sæson, således at man kun sammenligner de måneder, hvor Molslinjen har sejlet, og dermed tager hensyn til at der er flere storme om efteråret og vinteren, stiger gennemsnittet for Færgens aflysninger til 5,08 aflysninger om måneden.

Det svarer til, at Molslinjen aflyser afgange med Express 1 mere end dobbelt så ofte, som Færgen A/S valgte at aflyse afgange med Leonora Christina og Villum Clausen.

Til sammenligning var Villum Clausen og Leonora Christina kun godkendt til at sejle i henholdsvis tre og fire en halv meter meter høje bølger. Express 1 er ifølge Søfartsstyrelsens sejltilladelser godkendt til en bølgehøjde på seks meter.

Se grafik over aflysninger i perioden 2012-2019 her.

Tangeret aflysningsrekord

Samtidig har Express 1 allerede tangeret rekorden for flest aflysninger indenfor den samme måned.

Det gjorde den allerede i september måned, hvor den med 16 aflyste enkeltture nåede Færgens værste måned nogensinde – december 2011 – hvor otte ture blev aflyst på grund af vind, mens yderligere otte turen blev aflyst på grund af havari eller tekniske problemer med færgerne eller færgelejerne.

Fortsætter Molslinjen med at aflyse med samme frekvens, vil rederiet nå de to færgers samlede antal aflysninger på godt syv år i midten af oktober 2019 – efter blot 13 måneders sejlads på Østersøen.

Og fremskriver man antallet af aflysninger til at dække de 10 år, Transportministeriets kontrakt med Molslinjen løber, vil rejsende til og fra Bornholm have oplevet 1.442 aflysninger, når kontrakten udløber.

Molslinjen A/S ønsker ifølge kommunikationschef Jesper Maack ikke at udtale sig om de konkrete tal, men skriver i et svar til Bornholms Tidende:

– Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og vi arbejder hele tiden på at minimere antallet af aflysninger. Vi kan ikke kontrollere vejret – og det er dårligt vejr, som har været årsagen til for nærmest alle vores aflysninger indtil nu. Vi sætter jo Povl Anker ind og sikrer dermed, at man stadig kan rejse.

Sådan har vi opgjort færgeaflysningerne

Der findes ikke nogen samlet tilgængelig opgørelse over aflysninger, som er fordelt på de forskellige hurtigfærger, der de seneste år har betjent Bornholm.

Vi har, for at kunne opgøre antallet af aflysninger, gennemgået Bornholms Tidendes egne arkiver og andre bornholmske mediers arkiver siden 1. juni 2011 og optalt medieomtale af aflysninger for de enkelte færger.

Vi har i opgørelsen udelukkende fokuseret på aflysninger, og har således ikke taget hensyn til, om der er blevet indsat en erstatningsfærge i stedet for den aflyste hurtigfærge.

Ved opgørelsen har vi opdelt årsagen til aflysningerne i fire kategorier: Vind og bølger, tekniske problemer med færge eller færgelejer, is, eller havari. Denne sondring er ikke anvendt i beregningerne af det gennemsnitlige antal aflysninger., men er udelukkende medtaget af informationshensyn.