Utrygge ved sundhedsudspil: KOL-forening vil ikke væk fra hospitalet

Tryg Luft Bornholm, der repræsenterer patienter med lungesygdommen KOL, er skeptisk ved regeringens sundhedsreform. Det politiske udspil lægger op til, at blandt andre personer, der lider af KOL og diabetes, i mindre grad end i dag skal behandles på hospitaler. I stedet er det tanken, at praktiserende læger skal tage sig af patienterne.

– De praktiserende læger har ikke de remedier, der skal bruges, som for eksempel iltflasker, hvis der kommer en meget dårlig KOL-patient, der ikke kan få luft, siger Gert Hansen, formand for Tryg Luft Bornholm.

KOL-patienter, der har akut brug for hjælp, henvender sig i dag på skadestuen. Gert Hansen understreger vigtigheden af, at det også i fremtiden skal være muligt for KOL-patienter at blive indlagt på sygehuset.

– Jeg håber, at KOL-patienter kan komme på skadestuen fremover, ligesom de har kunnet hele tiden, når det er akut. De praktiserende læger lukker jo klokken 16, og så skal patienterne alligevel på sygehuset, siger Gert Hansen.

– Vi har følt os meget trygge i Rønne på hospitalet. Vi håber, at der findes en fornuftig løsning, så vores patienter kan føle sig trygge.