Mindre byer vil også have del i nye boliger

Ikke kun de otte byer med bopælspligt skal have tilført nye boliger som del af Bornholms kommende boligpolitik. Det skal de mindre byer uden bopælspligt også.

Det budskab prøver borgerforeningerne i både Vestermarie og Snogebæk at vinde gehør for i deres høringssvar om kommunens første bud på den boligpolitik, der efter planen skal føre 1.200 nye boliger til Bornholm på 10 år.

”Forslaget har mange gode intentioner. Blandt andet konstaterer vi med glæde, at kommunen nu igen er villig til at give kommunegaranti til nye andelsboliger. Men vi finder det dybt bekymrende, at man prioriterer de otte største byer højest”, skriver formand Lene Dahl på vegne af Vestermarie Borgerforening.

Lene Dahl noterer også, at Vestermarie har godt 32.000 kvadratmeter byggegrunde i parcelhuskvarteret Bøgene.

”De ligger i udkanten af byen med udsigt til mark og skov. Grundene vil være ideelle til både ældre og ungdomsboliger”, skriver formanden for Vestermarie Borgerforening.

”Vestermarie ligger kun 9 kilometer fra øens største by Rønne, det tager 10 minutter i bil, og der kører bus hver time til både Rønne og resten af øen. Vestermarie er tæt på naturen med kort afstand til Vestermarie plantage og Almindingen med mountainbikeruter og vandreture”, minder Lene Dahl også om.

Snogebæk forventer at komme med

Beskeden er den samme fra Snogebæk, hvor borgerforeningens formand Lene Olsson er gået sammen om et høringssvar med Jan Eggertsen, formand for Poulsker Idrætsforening. Svaret er skrevet på de to byers vegne, oplyser de to.

”I forslaget til boligpolitik nævnes flere gange de otte større byer med bopælspligt. Vi synes også, at andre byer skal have tilført nye boliger. Vi ønsker et helt Bornholm, som også har udviklende, moderne byområder i øens mindre byer”, skriver foreningsformændene i Snogebæk og Poulsker.

Snogebæk tiltrækker allerede fastboende, men mangel på ledige boliger gør det svært at få antallet højt op.

”Snogebæk er en by med et aktivt fællesskab, en stærk borgerforening, et idrætsliv i udvikling og omgivet af rig natur, som trækker mange gæster til området. Det trækker også tilflyttere til. Vi har to børnehaver i området, så børnefamilier kigger også på bolig her”, fortæller Lene Olsson og Jan Eggertsen.

”En bred kreds af foreninger og borgere i Snogebæk ønsker, at byen Snogebæk og området kan rumme flere forskellige former for boligtyper til alle aldre: Flere forskellige former for boligfællesskaber – gerne med blandede boligstørrelser til en bred målgruppe og med fællesarealer”, fortsætter de.

”I Snogebæk ønsker og forventer vi, at området også indgår som en del af Bornholms fremtidige boligpolitik – støttet af Bornholms Regionskommune – og vi deltager meget gerne i en dialog om muligheder og ønsker.”

Anne Thomas: Vi må prioritere

Ønskerne fra Snogebæk og Vestermarie vinder dog ikke gehør hos viceborgmester Anne Thomas (AL), formand for udvalget for klima og bæredygtighed, der sidste efterår kom op med det bud på boligpolitikken, der nu har været i høring.

– Problemet er, at riget fattes penge. Vi kan ikke smøre laget af nye boliger så tyndt ud. Vi er nødt til at prioritere. Og så giver det mening, at vi lægger de nye boliger de steder, hvor byerne i sin tid valgte at opretholde bopælspligten, siger hun.

– Vi lægger ikke op til, at de mindre byer får del i de boliger, der skal opføres, efter at vi har lavet nye lokalplaner og har planlagt for arealudvidelser. Det vil blive centreret i de otte byer med bopælspligt, siger Anne Thomas.

Omkring en femtedel af Bornholms tilflyttere slår sig ned udenfor de større byer. Men for Anne Thomas er det ikke et argument for, at de mindre byer og landområderne så også bør få tilført en femtedel af de nye boliger.

– Det tror jeg ikke vil være fornuftigt. Men: På borgermødet i Aakirkeby i sidste uge blev der også snakket en del om spræl, altså anderledes boligtyper og nye former for bofællesskaber. Det kan vi godt have noget af på landet, siger hun.

– I landområderne tror jeg, at det handler meget om de private initiativer. Jeg tror, at vi skal renovere og passe godt på de eksisterende boliger på landet, og blive ved at rive meget forfaldne huse ned. Og så udvide omkring de otte byer med bopælspligt.