Ingen stillede op til Søndermarks skolebestyrelse

Der var ingen kandidater at vælge imellem, da Søndermarksskolen torsdag holdt suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Det betyder, at skolen bliver nødt til at holde et nyt suppleringsvalg, og den er allerede gået i tænkeboks for at finde ud af, hvordan den kan tiltrække nye kræfter.

På skolebestyrelsens møde i december meddelte formand Martin Brandt, at han trak sig fra formandsposten og fra bestyrelsesarbejdet. Formandsposten blev overtaget af næstformand Thomas Garfort, og da der ikke var nogen suppleanter, var et suppleringsvalg nødvendigt for at finde et nyt medlem til den ledige plads i skolebestyrelsen. Skolen havde i bedste fald håbet at finde en forældrerepræsentant til skolebestyrelsen samt tre til syv suppleanter. Men det lykkedes altså ikke.

– Så holder man et nyt suppleringsvalg, og det bliver man ved med. Nu har formanden og jeg overvejet, hvad vi kan gøre for at gøre mere opmærksom på, at der er ledige pladser. Det er det, vi er i gang med nu. Vi må se, hvad vi kan gøre for at tiltrække friske og nye kræfter til vores faktisk ret velfungerende skolebestyrelse, siger skoleleder Tina Duermin.

Generelt oplever hun, at forældrene bakker op om skolen, men alligevel var der ingen, der stillede op til torsdagens suppleringsvalg.

– Vi hører, at folk har rigtig travlt, og det er også svært at rekruttere til foreningerne. Det er det samme i forhold til skolebestyrelserne, siger Tina Duermin.

I denne uge holdt skolen åbent hus for forældre til børn, som skal begynde i 0. klasse efter sommerferien. Tina Duermin fortæller, at rigtig, rigtig mange forældre besøgte Søndermarksskolen. Det gjaldt også forældre, som allerede har meldt deres børn til.

– De mødte op for at bakke op om skolen, men de kan ikke stille op, selvom der var et par stykker, der sagde, at det kunne de godt tænke sig. Men det kan de jo ikke, for børnene skal først starte, siger hun.

Post skal besættes

Søndermarksskolen har besluttet at gribe det lidt anderledes an for at skabe interesse for skolebestyrelsen, når det nye skoleår begynder.

– Når der bliver holdt forældremøder lige efter sommerferien, vil vi have skolebestyrelsesmedlemmer ud og fortælle om deres arbejde, så det ikke er personalet, der står og fortæller om det, siger skolelederen.

Det løser dog ikke problemet på kort sigt. Lige nu er skolen i den situation, at der mangler at blive besat en post.

– Vi har kun seks forældrevalgte, og der skal være syv og også gerne nogle suppleanter, så vi prøver igen. Vi opfordrer de forældre, vi møder, til enten selv at stille op eller måske prikke til nogle, de kender. Det er det, vi kan gøre lige nu, siger Tina Duermin.