I England måtte Express 1 højst sejle i 3,5 meter bølger

Selvom Søfartsstyrelsen har godkendt Molslinjens færge Express 1 til at sejle i seks meter høje bølger, tyder meget på, at denne grænse ligger væsentligt over, hvad færgen reelt kan præstere.

Det viser en række dokumenter fra de engelske søfartsmyndigheder, som Bornholms Tidende har fået adgang til.

Færgen, som Molslinjen overtog i 2012, betjente i knap tre år forskellige ruter på Den Engelske Kanal og var i den periode udstyret med den t-foil-stabilisator, der, som Bornholms Tidende tidligere har dokumenteret, blev afmonteret i forbindelse med Molslinjens overtagelse.

Trods det mere omfattende stabiliseringssystem godkendte den engelske søfartsstyrelse, Maritime and Coastguard Agency, alligevel aldrig Express 1 til sejlads i bølger, der var højere end tre en halv meter.

Det fremgår af en række sejladstilladelser, såkaldte ”Permit to Operate”, som den engelske søfartsstyrelse udstedte til færgen, mens den sejlede på Den Engelske Kanal.

Læs også: