Forskere vil undersøge forældres skolevalg på Bornholm

En gruppe forskere fra Københavns Professionshøjskole skal over de kommende år se på de bornholmske forældres valg af skole til deres børn. Formålet er at forstå, hvilke faktorer, der afgør, hvilken skole forældrene vælger til deres børn – også når de eventuelt senere skifter skole.

Det fortæller Andreas Grosbøll, uddannelsesleder på Bornholms pædagog- og læreruddannelser, i en pressemeddelelse.

Når børnene træder ind ad døren til første skoledag, kan de se frem til at tilbringe 2.000 dage der over de næste 10 år. Forskerne fra Københavns Professionshøjskole er specielt interesserede i at dykke ned i det bornholmske eksempel, fordi man som familie bosat på Bornholm af naturlige årsager vælger en af øens skoler. Desuden er der en større andel af forældrene på Bornholm, der vælger frie og private skoler til deres børn.

Nana Katrine Vaaben peger som en af de tre forskere på, at interessen for at gennemføre netop dette forskningsprojekt hænger sammen med, at Bornholm har været forud for resten af landet med hensyn til at omorganisere skolesystemet. Netop derfor er bornholmske forældres overvejelser om skolevalg interessante, mener hun.

Kommunen har i efteråret udsendt et spørgeskema om skolevalg til en række familier på Bornholm, og resultaterne har inspireret forskerne til at undersøge forholdene på Bornholm nærmere.

– Regionskommunens undersøgelse viser en række interessante forhold, som vi gerne vil undersøge nærmere. Vi arbejder med et anderledes undersøgelsesdesign, der giver mulighed for at komme lidt dybere ind i, hvad det er for overvejelser, forældrene gør sig, inden de tager det endelige valg, siger hun.

Nana Vaaben peger desuden på, at forskningsprojektet er planlagt til at følge denne årgang af skolesøgende børn over længere tid. Derfor vil der også være mulighed for at få indblik i forældrenes overvejelser, når det kommer til mulige skoleskift i fremtiden.

Forældre til skolesøgende børn vil få et link til forskernes undersøgelse i det brev, som de modtager fra pladsanvisningen, når de skal indskrive deres barn.