Flere maner til forsigtighed om byggeri af mange boliger

Pas på med at give los for at få bygget for mange nye boliger. For det er dyrt at byggemodne, og det er langt fra sikkert, at de alle kan blive beboet. I hvert fald ikke hvis antallet bliver de 1.200, som kommunens kommende boligpolitik opererer med i øjeblikket.

Sådan lyder advarslen i høringssvar til boligpolitikken fra både rønneboerne Jacob Pettersson og Ove Andersen og eksilbornholmeren Andreas Søgaard, der er PhD-studerende på universitetet i Edinburgh.

Jacob Pettersson minder om, at den eksisterende bornholmske boligmasse for ret få år siden har mere end rummet de 42.000 indbyggere, der er kommunens mål for 2028. Andreas Søgaard noterer, at antallet 42.000 er væsentligt flere end hvad både Danmarks Statistik og kommunens egen befolkningsprognose forventer.

Idé: Byg spændende bygninger om

Jacob Pettersson taler for først at plukke de nederste frugter på træet: De mange ledige kvadratmeter, der er blevet til rådighed i Rønne. Blandt hans forslag er gymnasiet dog allerede købt af investorer, og Østre Skole med tilhørende idrætsområde er i kikkerten som mulig ny børnehave.

Men andre er til rådighed, og deres fremtid står åben: Slottet, Bornholms Museum, Hintzes Gråd med tilhørende grønne arealer, remisen på Nordre Kystvej – og sygeplejeskolen.

”Titusindvis af potentielle boligkvadratmeter til seniorer og studieboliger nær centrum, som ifølge både Totalbyg og Bo42 er i særklasse det mest efterspurgte i Rønne. For nogle af de ovenstående kan kommunen direkte beslutte, hvad der skal ske, mens der for andre skal samarbejdes med private aktører. Fælles for alle gælder, at der med det rette engagement fra kommune og private aktører kan blive rigtig mange gode boligkvadratmeter ud af dem”, skriver Jacob Pettersson.

Udkastet til kommunens boligpolitik fokuserer i øjeblikket mere på at bygge nyt end på at bygge om. Det er en fejl, mener Jacob Pettersson. Både økonomisk og i forhold til miljøet.

”Umiddelbart synes nybyggeri at have langt større fokus end renovering. 800 ud af de 1.200 boliger skal ligge på nyudviklede boligområder. For det første bliver denne byggemodning meget omkostningstung for kommunekassen, hvilket unægteligt vil gå ud over andre områder”, kommenterer han.

”Derudover er det dokumenteret, at den samlede miljøpåvirkning ved nybyg er op til fem gange større i forhold til renovering. Kunne det tænkes, at de nye spændende boligformer, der påtænkes, kunne realiseres ved at renovere den eksisterede boligmasse, som før har båret 48.000 indbyggere? Med et væsentligt lavere klimaaftryk til følge?”, spørger Jacob Pettersson dernæst.

Få først udnyttet de tomme bygninger i Rønne, og sælg desuden kommunens egne usolgte grunde, før nye bliver byggemodnet, mener også Ove Andersen fra Rønne, der tidligere har talt for det samme i flere debatindlæg i Bornholms Tidende.

Bliver der brug for så mange?

Om antallet af nye boliger konstaterer Jacob Pettersson, at Bornholm for ti år siden havde næsten 43.000 indbyggere, og at det eksisterende antal boliger dermed i nyere tid har huset flere end de 42.000, som det er kommunalbestyrelsens vision at være oppe på i 2028.

”Der er altså masser af eksisterende boliger. Kommunen har i lang tid haft grunde til salg, selv i Rønne, og i skrivende stund er der 141 boliger til salg i Rønne. Frem mod 2028 vil vi næsten med sikkerhed skulle igennem endnu en lavkonjunktur med tilsvarende lavere efterspørgsel på boliger”, skriver han.

Det maner til forsigtighed, mener Jacob Pettersson.

”Som borgmesteren selv har udtalt, er det meget vigtige håndtag, man er inde og skrue på her. Politikerne har et ansvar for, at eksisterende boligejere kan sælge deres boliger. Jeg mener det er meget vigtigt, at der trædes varsomt med hensyn til byggemodning for at undgå et for stort udbud nu og i fremtiden”, skriver han i sit høringssvar.

”Når man nu ved, at der kan skabes mange nye, bynære boliger i Rønne indenfor eksisterende rammer, så bør det være her man starter. Herefter kan man vurdere, om der stadig er behov for at øge udbuddet gennem byggemodning.”

”Der står ordret i forslaget, at man forventer at være ”flere end nye 3.000 bornholmere” i 2028. Mange, både erhvervsaktører og private, har allerede kommenteret på, at dette er et meget optimistisk tal. Ydermere forklarede Anne Thomas på borgermødet den 10. januar, at det mere er en målsætning end en forventning baseret på dokumentation og fakta”, noterer Jacob Pettersson også.

”Jeg kan kun bakke op om forslaget om at dele implementeringen af boligpolitikken op i en række delmål, således at man løbende kan tilpasse implementeringen til den faktiske efterspørgsel. En aggressiv byggemodning ved drastisk udvidelse af Rønne bygrænse risikerer at spilde mange, mange millioner på tomme byggegrunde som Rævehøjen og skabe frustration for eksisterende boligejere og beboere i de berørte områder.”

Frygt for spøgelsesboliger

Andreas Søgaard holder sig til både Danmarks Statistik og kommunens aktuelle befolkningsprognose, når han advarer mod at lade for mange boliger bygge for hurtigt.

”Danmark Statistik fremskriver Bornholm til at have en befolkning på cirka 38.400 i 2028, altså et fald på 1.200 borgere fra cirka 39.600 i 2018. Dette er i stor kontrast til den i forslaget erklærede forventning om en stigning på cirka 2.400 borgere”, skriver han i sit høringssvar.

”Regionskommunens egen befolkningsprognose forventer endda en befolkning på cirka 40.000 personer i 2030, en stigning på beskedne 400 personer. Med en tilsyneladende usikkerhed på cirka plus/minus 3.000 borgere i 2028 relativt til 2018, ville det da ikke være på sin plads at vente med større investeringer i boligbyggeri, indtil det faktiske behov er bedre kendt?”, spørger han også.

”Hvis regionskommunens foreslåede boligpolitik gennemføres, og Danmarks Statistiks fremskrivningsscenarie realiseres, vil dette lede til mere end 1.200 yderligere tomme ”spøgelsesboliger” på øen, hvilket netop var det problem, som ophævelsen af bopælspligten i 2013 prøvede at løse.”

”Man risikerer selv at forårsage det problem med dårlig branding af Bornholm, der var herskende for blot fem år siden. Storstilede løsninger som en næsten komplet ophævelse af bopælspligten og storstilede byggeprojekter bør tages efter et forsigtighedsprincip”, skriver Andreas Søgaard.