Aakirkeby frygter at for meget rykker til Rønne

Ikke kun de mindre byer uden bopælspligt er imod at placere de 1.200 planlagte nye boliger i de otte byer med bopælspligt. Advarslen mod at centralisere de nye boliger for meget kommet også fra Aakirkeby, der selv er en af de otte.

”Indledningsvis skal initiativet anerkendes som et forsøg på at gøre noget, hvor det før har haft tilfældighedens præg. Der savnes dog en tilkendegivelse fra kommunalbestyrelsen om en central eller decentral udvikling. Det må man da have en holdning til”, skriver Aakirkebytingets formand Robert Johnsen i tingets høringssvar om boligpolitikken.

Aakirkebytinget har i mange år været modstander af at prioritere Rønne for højt på bekostning af resten af Bornholm. Den tilgang gælder også omkring de nye boliger.

”Man aner en tilbøjelighed til bare at tage ”de lavt hængende frugter” og lade hovedparten af nyopførelser ske i Rønne”, skriver Robert Johnsen.

”Hvis man fortsætter med denne tendens, vil det ikke vare mange år, et gæt 20-25 år, før halvdelen af Bornholms befolkning bor i eller tæt på Rønne. Det vil efterlade store dele af Bornholm som en form for kulisser uden liv”, fortsætter han.

Aakirkebytinget gentager desuden, at man bedst tilgodeser turismen ved at sikre levende liv over hele Bornholm.

”De levende lokalmiljøer er netop noget turisterne går efter i lige så høj grad som naturen. Dette er tidligere oplyst af direktøren for Destination Bornholm. Ingen turister kommer vel til øen for at opleve Rønne, men alle kører formentlig derud en gang eller to under opholdet”, skriver Robert Johnsen.

”Aakirkebytinget skal derfor foreslå at kommunalbestyrelsen tilkendegiver en holdning, der sigter mod en decentral boligpolitik. (Og at) kommunalbestyrelsen vedkender sig sit ansvar for udviklingen af Bornholm i relation til behandlingen af yderligere reduktioner og besparelser i områder uden for Rønne.”