Venstre på Bornholm: Prioriteringer inden for sundhed er alt for vigtige til rene bestyrelser

Venstres bornholmske islæt i Region Hovedstadens regionsråd, Carsten Scheibye, vil ikke afgive sin dom over regeringens sundhedsreform, der præsenteres onsdag formiddag, før den er fremlagt. Han var for nylig medunderskriver på et brev, hvor alle Venstres 54 regionsrådsmedlemmer advarede regeringen mod at fjerne det folkevalgte lag mellem kommuner og folketing, og han mener fortsat, at den politiske forandring er afgørende.

– Venstre på Bornholm synes, det er vigtigt med direkte politisk kontrol, siger Carsten Scheibye til Bornholms Tidende.

Tidligere på dagen sendte Carsten Scheibye et debatindlæg til Bornholms Tidende, hvor behovet for direkte politiske kontrol blev fremhævet. De øvrige tre underskrivere var folketingsmedlem Peter Juel-Jensen, Jens Møller Jensen og Niels Plum, Venstres formand på Bornholm.

“Vi håber, at Sundhedsreformen slår fast, at der vil være en direkte kontrol med blandt andet de specialiserede behandlingsområder i regionerne. Sundhedsprioriteringer er alt for vigtige til at overlade til rene bestyrelser eller lignende. Der skal være politisk kontrol eller indflydelse”, skriver Venstre-kvartetten i debatindlægget.

Om sundhedsreformen vil opfylde dette krav, kan Carsten Scheibye ikke sige endnu:

– Det er meget vanskeligt at sige, hvad sundhedsreformen kommer til at indeholde. Det, der er vigtigt, er at forsvare bornholmernes interesser. Vi vil ikke ændre for at ændre – og heller ikke bevare for at bevare, siger Carsten Scheibye.

I debatindlægget lægger Venstre på Bornholm vægt på, at sundhedsdata skal kunne flyde mere frit end i dag mellem myndighederne. Ligeledes håber den bornholmske lokalafdeling, at sundhedsreformen indeholder løsningsforslag til problemet med manglen på sundhedsfagligt personale på Bornholms Hospital og blandt de praktiserende læger.

– Vi skal kunne rekruttere nyt personale som speciallæger, praktiserende læger og sygeplejeresker. Vi håber, at oplægget forholder sig til det, siger Carsten Scheibye.