Udbud kan bane vej for Harald Nyborg

Regionskommunen har udbudt en grund ved Vibegårdscentret til salg. Det drejer sig om den grund, hvor Harald Nyborg gerne vil etablere en butik. Kommunen udbyder grunden med forkøbsret.

Grunden har et samlet areal på cirka 3.200 kvadratmeter, og kommunalbestyrelsen har godkendt, at der igangsættes en proces for udvidelse af planområdet for Vibegårdscentret til også at omfatte dette areal.

Der er aftalt en forkøbsret med en investor. I efteråret kunne Bornholms Tidende fortælle, at udviklingsselskabet TK Development ønsker at købe grunden, og at Harald Nyborg gerne vil etablere sig på stedet.

Forkøbsretten giver den pågældende investor ret til at indgå en aftale om køb af grunden på samme vilkår, som en eventuel anden potentiel køber er parat til at acceptere.

Tilbud skal være regionskommunen i hænde senest den 29. januar. I henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme kan kommunalbestyrelsen forkaste alle indkomne tilbud.

Læs også:

Den udbudte grund ligger i forlængelse af det eksisterende Vibegårdscentret. Illustration: BRK