Anklager kontra-anker ejendomsmæglersag: Hun kan dømmes for mere

Den tidligere bornholmske ejendomsmægler Eva Charlotte Engell – tidligere Charlotte Kjøller – risikerer nu at blive dømt hårdere, end hun blev i byretten. Byrettens dom i december lød på et års fængsel for flere tilfælde af dokumentfalsk og bedrageri, men sagen er endnu ikke endeligt afgjort.

Eva Charlotte Engell ankede byrettens dom til Østre Landsret 2. januar med håb om frifindelse, men nu har anklagemyndigheden kontra-anket.

Det giver anklageren mulighed for at gå efter en hårdere straf og domfældelse for alle anklagepunkter.

– Vi har kontra-anket til skærpelse. Det har vi gjort, fordi vi godt mener, der kan ske domfældelse i de punkter i anklageskriftet, der skete frifindelse i, siger sagens anklager i byretten, Britt Janni Hansen, fra Københavns Vestegns Politi.

Uden kontra-anken ville anklageren i landsretten kun kunne gå efter stadfæstelse af byrettens dom.

Frifundet i to forhold

Eva Charlotte Engell blev i byretten frifundet for at have begået underslæb mod et ægtepar fra Sorthat.
Ægteparret havde betroet ejendomsmægleren, som de var venner med, godt en halv million kroner som en del af betalingen for deres andel af en ferielejlighed på Mallorca. Ifølge anklagen beholdt Eva Charlotte Engell pengene selv, da købet senere blev annulleret.

Retten på Bornholm fandt ikke anklagen tilstrækkeligt bevist og henviste i stedet ægteparrets eventuelle tilgodehavende til et civilt søgsmål.

Nu har anklagemyndigheden mulighed for at føre flere beviser i sagen.

– Jeg har skrevet til statsadvokaten, at jeg mener, der er flere vidner, der skal indkaldes – navnligt i forhold til sagens forhold syv (angående underslæb mod ægteparret fra Sorthat, red.). Jeg ved ikke, om statsadvokaten vælger at indkalde de vidner, men jeg har i hvert fald gjort opmærksom på, hvilke vidner jeg mener, der skal indkaldes, siger Britt Janni Hansen, der endnu ikke ved, om hun selv kommer til at føre sagen i Østre Landsret.

Eva Charlotte Engell er også frifundet for uretmæssigt at have modtaget 375.000 kroner i honorar for opdigtede salg af tre husbåde. Byretten fandt det ikke bevist, at hun havde modtaget pengene.

Hvad hun derimod blev dømt for var dokumentfalsk. Eva Charlotte Engell havde fabrikeret falske købsaftaler og emails, der skulle understøtte en løgn om, at hun havde solgt seks husbåde.

Derudover er hun dømt for at have lånt 640.500 kroner af Ocean Prawns uden vilje eller evne til at betale beløbet tilbage. Pengene blev brugt på at igangsætte byggeriet af tre husbåde.

Bornholms Tidende har forsøgt at få en kommentar til anken fra Eva Charlotte Engells forsvarsadvokat, Peter Gerken, men han er ikke vendt tilbage på avisens henvendelse.