På Lolland vælter de beboede huse

Lolland er en af de kommuner i Danmark, hvor der er størt problemer med, at mennesker bor i utidssvarende og decideret sundhedsskadelige huse. Der griber man problemet med slidte boliger anderledes håndfast an end på Bornholm.

Lolland Kommune har en afdeling, Byggeri og Ejendomme, med syv ansatte, og den har til formål rense Lolland for dårlige huse. Uanset, om der bor mennsker i dem eller ej. Men især, hvis der bor børn. Det fortæller teamleder i Byggeri og Ejendomme i Lolland Kommune, Rie Christiansen.

– Det er en indsats, som har rigtig høj prioritet i Lolland Kommune, siger Rie Christiansen, der fortæller, at kommmunen siden 2010 har væltet omkring 900 dårlige huse.

– Det kan være sundhedsfarligt at bo i sådan nogle huse. Vi laver undersøgelser af, hvor der er fugt og skimmelsvamp, for bor man i sådan noget, lægger man et kim til et dårligt helbred.

Ikke alene risikerer børn og unge, der bor i dårlige huse, at blive syge af det. De risikerer også at blive ensomme. Fordi børn, der bor pauvert, kan skamme sig over det, og derfor undlade at invitere nogen med sig hjem. Også det forhold mener de på Lolland refærdiggør, at rigtig slidte huse bliver væltet.

– Bor man grimt, vil man ikke vise sit hjem frem. Det betyder rigtig meget for børn, at de kan vise deres hus frem til kammerater, men bor de et sted med mørke pletter på lofter og vægge, bryder de sig ikke om at have nogen med hjem. Så leger de ikke med nogen.

– Desuden kommer tøjet til at lugte, hvis man bor i et fugtigt hus. Også på den måde kommer børnene til at skille sig ud. Vi prioriterer derfor at arbejde med de ejendomme, hvor der bor børn, fortæller Rie Christiansen.

Kræver noget af udlejerne

Udover at opkøbe og vælte dårlige huse, har Lolland kommune også for nylig ansat en pædagog, som tager hjem til lejere for at hjælpe dem med at vurdere, om den bolig, de bor i, er sundhedsskadelig. Mener han, at der er problemer, står han for en dialog med udlejeren, der gerne skal udmunde i, at huset bliver renoveret til forsvarlig standard. Er der sundhedsskadelige huse, som der ikke bliver gjort noget ved, kondemnerer Lolland Kommune dem. Det vil sige, at den simpelthen nedlægger forbud mod, at folk bor der. Så finder kommunen en ordentlig bolig til lejerne, hvorefter så de vælter huset.

– Vi bruger de regler, der er i byfornyelsesloven, meget aktivt, konstaterer Rie Christiansen.

På Bornholm er vi meget langt fra de drastiske tiltag, som man har gjort på Lolland. Jurist Mette Wedel Svenningsen fra Bornholms Regionskommune står for indsatsen mod ubeboelige huse på Bornholm, og hun fortæller, at kondemneringer af sundhedsskadelige huse ikke bliver brugt her.

Sundhedsplejen i Bornholms Regionskommune melder, at det er meget få gange, sundhedsplejeskerne har været på besøg i huse, der blev vurderet som decideret sundhedsskadelige på grund af skimmelsvamp. En del af forklaringen på det kan imidlertid være, at nogle nybagte forældre bor hos venner og familie i den første tid, for på den måde at få hjælp til småbørnsopgaven.