Børn lever i boliger uden toilet

17 bornholmske børn og unge lever i huse uden træk og slip-toilet.

Det afslører nye tal fra Danmarks Statistik. Formand for huslejenævnet i Bornholms Regionskommune, Mette Wedel Svenningsen, fortæller, at hun ikke er bekendt med de præcise tal. Men hun er klar over, at der er huse på Bornholm uden træk og slip-toilet. Og hun er bekendt med et eksempel på, at et barn har boet i sådan et hus.

– Jeg har været et enkelt sted, hvor der boede et barn. Det var et billigt lejemål, og det afspejlede sig selvfølgelig i boligens stand, fortæller Mette Wedel Svenningsen.

Mette Wedel Svenningsen fortæller, at efter hvad hun kender til de toilet-løses forhold, er det muligt at forrette sin nødtørft, selvom der ikke er et decideret wc i boligen. Og om sit møde med en familie, der levede i en bolig uden toilet, fortæller hun, at Bornholms Regionskommune holdt øje med, om deres boligforhold var forsvarlige.

– Man kan synes, at det ikke er tidssvarende i forhold til, hvad man forventer sig af en bolig i dag. Men vi kan ikke sige noget til det – det er ikke ulovligt. At bo sådan er også et spørgsmål om forældrenes økonomiske formåen og prioriteter. Jeg ved, at de i forvejen var i kontakt med de sociale myndigheder, og de ville have reageret, hvis det ikke var i orden, fortæller Mette Wedel Svenningsen.

De 17 børn, der lever i boliger uden toilet, fordeler sig på otte familier. En familie med et barn, fem familier med to børn og to familier med tre børn.

Mange sammenlignet med København

Sammenligner man antallet af toiletløse børn på Bornholm med antallet i København, viser det sig, at problemet forholdsmæssigt er mere udbredt herovre. 22 ud af Københavns 137.981 børn og unge lever således i hjem uden toilet. På Bornholm er der i alt 6.635 børn og unge, hvoraf de 17 altså lever i huse uden træk og slip.

Ifølge Danmarks Statistik var der på Bornholm i 2018 56 beboede huse uden toilet. Fire af dem har fritidshusstatus, og 32 af dem er beboet af enlige – 25 af enlige mænd og syv af enlige kvinder.