Kulturministeren: Musikhuzet maler et alt for dystert billede

Kulturminister Mette Bock har lavet en musikhandlingsplan, som koster landets i alt 18 regionale spillesteder penge.

For Musikhuzet i Rønne betyder det 34.000 kroner mindre i statstilskud allerede i 2019. Det kunne spillestedets kunstneriske leder Peer Kofoed Andersen oplyse i denne uge.

Men kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance mener i den forbindelse, at det billede, som Peer Kofoed Andersen maler, er alt for dystert.

– Man skal have proportionerne med, skriver Mette Bock i et debatindlæg i Bornholms Tidende.

– For det første er der tale om en marginal reduktion på to procent af Musikhuzets samlede statslige bevilling på i alt 1,7 millioner kroner årligt.

– For det andet kritiserer Peer Kofoed Andersen også, at tilskuddet fra musikhandlingsplanen ikke pris- og lønreguleres. Per Kofoed Andersen er tilsyneladende ikke opmærksom på, at størstedelen af de statslige bevillinger til regionale spillesteder finansieres af finanslovsmidler, som altså bliver pris- og lønreguleret. Hertil kommer, at ingen af de statslige midler til de regionale spillesteder er omfattet af omprioriteringsbidraget, og dermed bliver de ikke reduceret med to procent årligt, sådan som en lang række andre statslige driftstilskud, lyder det fra ministeren.

Musikhuzet på Bornholm får årligt 3,9 millioner kroner i samlet støtte fra stat og kommuner, og reduktionen handler altså i denne omgang om 34.000 kroner årligt, lyder det fra ministeren.

– Lad mig understrege, at musikhandlingsplanen er en særlig indsats for at styrke dansk musikliv generelt. Og med en samlet statsstøtte på 158 millioner kroner over fire år fastholder musikhandlingsplanen støtten på et højt niveau til de mange velfungerende initiativer rundt omkring i hele landet. Det får også positiv betydning på Bornholm, hvor staten fortsat vil yde transportstøtte, honorarstøtte mv., der kan bidrage til at styrke musikken på Bornholm, skriver Mette Bock.