Keramikfabrik har gæld for mindst en million kroner

Den Danske Keramikfabrik i Nexø, der i december selv indgav konkursbegæring, har udestående gæld for mindst en million kroner.

Det oplyser Henrik Koefoed-Jespersen, advokatfuldmægtig, DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, for kurator Per Astrup Madsen, som behandler konkursboet.

– Der er pr. dags dato anmeldt i alt 1.058.610,02 kroner i henhold til konkurslovens § 97, oplyser han.

Kurator arbejder på at afhænde konkursboets aktiver bedst muligt, herunder eventuelt gennem et samlet salg af det konkursramte selskabs virksomhed, men Henrik Koefoed-Jespersen kan af forhandlingsmæssige hensyn ikke oplyse nærmere om værdien af konkursboets aktiver, indkomne bud på aktiverne eller lignende.

Kurator oplyser heller ikke hvem, der har penge til gode i keramikfabrikken, men oplyser, at Lønmodtagernes Garantifond har varslet at have modtaget anmeldelser fra tidligere ansatte, samt at kurator løbende modtager nye anmeldelser fra kreditorer.

Han kan heller ikke endnu komme med et skøn over, hvad der eventuelt vil kunne blive udbetalt af dividende til kreditorerne.

Keramikfabrikken blev taget under konkursbehandling den 17. december efter egenbegæring indgivet af selskabet, den 13. december 2018 til skifteretten på Bornholm.