Bornholms boligfremtid skal tegnes: Er 1.200 nye boliger i overkanten?

Torsdag aften diskuterede bornholmerne fremtidens boligpolitik til et borgermøde i Aakirkebyhallerne, hvor omkring 130 tilhørere mødte op.

Kommunen foreslår, at der skal opføres 1.200 nye boliger frem mod 2028. Det skal ske for at appellere til de mange tilflyttere, som kommunen har ambitioner om at tiltrække. Den vedtagne vision er, at Bornholms befolkning i 2028 skal vokse til 42.000, hvilket svarer til antallet af indbyggere i 2010. Ved seneste opgørelse fra 1. oktober 2018 var der ifølge Danmarks Statistik 39.575 personer med adresse på Bornholm.

– Det her er Bornholms fremtid, vi skal tegne, sagde viceborgmester Anne Thomas i sin indledning.

Optimismen på Bornholm har rod i, at tilflytningen er kommet i omdrejninger de seneste fem år. Der har efterhånden længe været nettotilgang – altså flere tilflyttere end fraflyttere. At befolkningstallet fortsat er svagt faldende, skyldes, at der dør væsentlig flere, end der fødes på Bornholm.

Den primære hindring for tilflyttere – adgangen til job – ser ud til at blive reduceret i de kommende år, fordi store årgange nærmer sig pensionsalderen.

I løbet af aftenen tegnede der sig hurtigt et billede af, at ikke alle er enige om fremtidens kurs, og det skaber selvfølgelig grundlag for en fængende debat om, hvor, hvor mange og hvordan der skal bygges.

Særligt tre modsætninger blev tydelige under debatten:
1. Den klassiske modsætning mellem land og by (eller varianten kystbyer vs. byer inde i landet).

2. Modsætningen mellem optimisterne, der tror, det bliver muligt at nå målsætningen på 42.000 indbyggere i 2028, og skeptikerne/realisterne, som tvivler på, at planen om at opføre 1.200 nye boliger er nødvendig.

3. Modsætningen mellem tilhængere af traditionelle boligformer og drømmerne, der vil eksperimentere og skabe boliger med mere spræl.

I overskrifter indeholder kommunens forslag tre indsatsområder:

– Et fleksibelt boligmarked til 42.000 bornholmere i 2028
– Et varieret boligudbud
– Bæredygtig udvikling af bymiljøer og boliger

Det er muligt at indsende høringssvar til den foreslåede boligpolitik frem til fredag den 18. januar.

Boligpolitikken kan læses her:

Læs en længere reportage fra borgermødet i fredagsudgaven af Bornholms Tidende