Badeklub er stadig i venteposition

Tre år efter at Svaneke Badeklub blev stiftet, venter klubbens medlemmer stadig på at få en sauna og omklædningsrum til vinterbadning.

I oktober sidste år fik foreningen en million kroner til deres projekt fra Nordea-fondens kystpulje, men siden er der tilsyneladende ikke sket noget.

Klubben har sit projekt klar og en ønsket placering til byggeriet, men flere forhold gør, at det stadig trækker ud, før vinterbadere i Svaneke og omegn kan smide badekåberne og hoppe i det kolde østersøvand fra en ny sauna på havnen i Svaneke, forklarer Lars Nørgaard, formand for Svaneke Badeklub.

– Vi har været i gang siden 2015, hvor vi havde stiftende generalforsamling, og vi har også haft en god dialog med kommunen, fik afsendt vores ansøgning til Nordea-fonden og fik penge fra dem, men så gik tingene i stå, fordi kommunen ville administrere lokalplaner på en ny måde. Vi rev os i håret, men nu ser det ud til, at der er skub i tingene igen, siger Lars Nørgaard, der stadig håber på en sauna i 2019.

Han understreger dog, at der i princippet ikke endnu er noget, der ligger fast, selv om klubben både har et projekt og en ønsket placering.

Vi gør det på en ny måde

Gugga Zakariasdottir kommunens afdeling for teknik- og miljø forklarer, at kommunen er i gang med at udarbejde nye bevarende lokalplaner for flere byer på øen, blandt andet Svaneke, og at det var meningen, at saunaprojektet skulle indarbejdes heri, og derfor afventede, at den nye bevarende lokalplan blev vedtaget.

– Men den nye bevarende lokalplan er af forskellige grunde blevet udskudt og taget af dagsordenen flere gange. For at Svaneke kan komme videre med sine saunaplaner, har vi derfor nu besluttet, at vi gør det på den måde, at vi lægger op til politisk behandling, at man vedtager en ny selvstændig lokalplan for netop det område på havnen i Svaneke, hvor man ønsker saunaprojektet, forklarer Gugga Zakariasdottir.

Hun håber, at projektet og forslag til ny lokalplan kan komme på det næste møde i økonomi-, erhvevs- og planudvalgsmøde den 23. januar.

Vedtages det politisk, skal projektet herefter i høring og der skal søges byggetilladelse.

Det er dog ikke alene kommunens skyld, at det har trukket ud med at få bygget saunaen.

Svaneke Badeklub har både ændret projektet og forslag til placering undervejs i processen og haft to forskellige arkitekter på, ligesom flere instanser skal give tilladelse, blandt andet Kystdirektoratet.

Klubben vil bygge en sauna med plads til 20-25 mennesker, omklædningsrum, terrasse og trappe yderst på sydsiden af Svaneke Havn – i området kaldet ”badekarret”.

Svaneke Badeklub har omkring 50 medlemmer.