Bornholmsk mobilnet slukker under strømsvigt: Telebranchen vil gerne løse problemet men ikke alene

Er det TDC, Telenor og de andre teleselskaber, der skal forbedre mobilmasternes adgang til nødstrøm, så bornholmere ikke mister muligheden for at lave opkald og gå på internettet, hvis strømmen forsvinder?

Eller er løsningen, at el-forsyningsselskaberne forsøger at nedbringe antallet af strømafbrydelser?

Denne debat har rejst sig i kølvandet på Den Lokale Beredskabsstabs alvorlige kritik af forholdene på Bornholm.

Teleselskaberne vil gerne forbedre forholdene, men mener ikke, at de er alene om ansvaret, siger brancheforeningen Teleindustriens direktør, Jakob Willer.

– Vi oplever ingen andre steder i landet, at strømforsyningen er så ustabil. Det primære fokus bør være at løse det problem, siger han.

– Vi anerkender, at der er en udfordring her og synes, det er noget skidt, at bornholmerne mister mobildækningen. Vi afviser ikke, at der et problem, og at vi skal være med til at kigge på det, forklarer Jakob Willer.

Det er teknisk muligt at installere batterier på mobilmasterne, som findes på nogle sendere, og brancheforeningens direktør medgiver, at det “i høj grad er et omkostningsspørgsmål” for teleselskaberne.

Men han pointerer samtidig, at forsyningsselskaberne også kunne investere mere i at undgå strømsvigt.

Jakob Willer undrer sig blandt andet over, at Bornholm ikke har investeret mere i løsninger, der gør el-forsyningen uafhængig af søkablet fra Sverige.

Han oplyser, at teleselskaberne drøfter problemerne på Bornholm med Center for Cybersikkerhed.

– Vi er allerede i dialog med myndighederne og vil også i dialog med forsyningsselskaberne, siger Jakob Willer.

BEOF: Specielle vilkår på Bornholm
Hos Bornholms Energi og Forsyning (BEOF) er afdelingschef Klaus Vesløv utilfreds med, at Teleindustrien tegner et billede af, at strømforsyningen er ringe på Bornholm.

– Vi driver et el-net, som er så robust og stabilt som muligt med de rammevilkår, vi er underlagt, siger Klaus Vesløv med henvisning til Bornholms strømlivline, søkablet.

– Og jeg må henvise til, at der er nogle andre leverandører af forsyning, som også burde forholde sig til disse vilkår. Vi mener ikke, det er rimeligt, at man sparker sådan et problem over til os, siger Klaus Vesløv med adresse til teleselskaberne.

Det fire timer lange strømudfald på hele øen i august 2018 har BEOF lært af, bedyrer Klaus Vesløv.

– Skulle der ske en lignende hændelse, skulle vi gerne kunne begrænse skaden til et mindre område. Vi har gjort noget ved det. Men hvis et skib beskadiger søkablet, vil vi få problemer igen, fastslår han.

I 2017 leverede BEOF strøm 99,875 procent af tiden til bornholmerne. På landsplan er den såkaldte oppetid for el-forsynings 99,99 procent ifølge BEOF’s tal, som Klaus Vesløv refererer til.

– Så en markant ringere forsyningsoppetid er der ikke tale om, siger Klaus Vesløv fra BEOF.