Nordbornholm: Nyt formaliseret samarbejde mellem beredskabet og regionskommunen

Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen Bornholm har indgået en aftale om et nyt samarbejde om det kommunale redningsberedskabs opgaver i Slukningsdistrikt Allinge.

Aftalen træder i kraft 1. maj 2019 og erstatter den nuværende samarbejdsaftale.

Det nye samarbejde tager udgangspunkt i den hidtidige aftale, men med den ændring, at den fremover fremstår som et egentligt professionelt samarbejde i mellem de to parter, og hvor parterne hver især bidrager til opgavens løsning.

Aftalen indebærer, at Beredskabsstyrelsen Bornholm fortsat vil varetage brandsluknings- og redningsopgaver på hele Nordbornholm samt højderedningsopgaverne på hele Bornholm.

Aftalen gælder, indtil en af parterne opsiger den, oplyser regionskommunen på dens hjemmeside.

Natur- og Miljøudvalget har godkendt aftalen, som senere på måneden skal behandles i Kommunalbestyrelsen.